iyimi boyle bilgi sitesi

Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri

Eğitim 6 Nisan 2016
Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri

Asitlerin, Bazların Yararları ve Zararları

Gıda ve temizlik malzemelerinde ve vücudumuzun bazı organlarında asitler ve bazlar bulunur. Asitler, bazlar sindirim için gereklidir. (Yararı)

Asitler ve bazlar vücudumuzun göz, deri gibi kısımlarına, kumaştan veya metalden yapılmış malzemelere zarar verebilir. (Zararı)

CO2, SO2, NO2 gazları bulutlardaki su buharı ile tepkimeye girerek asitleri oluştururlar. Asidik özellik taşıyan bu gazlar, bulut oluşturduğunda yağan yağmur asit yağmuru olarak adlandırılır. (Zararı)

asit-yagmurlariAsit Yağmurlarının Olumsuz Etkileri

asityagmurlari1. Asit yağmurları topraktaki mineralleri çözerek iyonların yeraltı ve yüzey suları ile taşınmasına yol açar.

2. Taşınan bu mineraller akarsulara taşınarak suların asitlik derecesini etkiler ve burada yaşayan canlılar için tehlike oluşturur. Ayrıca bu sularda yetişen sebze ve meyveleri tüketen insanların sağlığı da bu durumdan olumsuz etkilenir.

3. Tarihi değeri olan antik yapıtlarımızda asit yağmurları ile aşınır.

4. Arabaların ve diğer metallerin aşınmasına neden olabilir.

Asit Yağmurlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Fosil yakıtlar yerine doğal gaz gibi temiz yakıtlar tüketilmeli

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmalı.

Fabrika bacalarına filtre takılmalı

Çevre ağaçlandırılmalı

Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Elementler ve Kullanım Alanları

Elementlerin Sınıflandırılması-Metaller, Ametaller, Yarı Metaller ve Soygazlar

Elementlerin İyon Yükü

Elementlerin Periyodik Tablodaki Yerinin Bulunması

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi

Kimyasal Bağ Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bileşikler ve Formülleri

Bileşiklerin Adlandırılması ve Bileşiklerin Yapısındaki Atom Sayısının Bulunması

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri

Asitler ve Bazların Kullanım Alanları

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.