iyimi boyle bilgi sitesi

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri

Asitler

Sulu çözeltilerine H+ iyonu verebilen bileşiklere asit denir.

Örnek:

asit_tepkimeleri

 

 

 

 

 

Asitlerin Özellikleri

1. Suda çözüldüklerinde iyonlarına ayrışabildiği için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

2. Tadı ekşidir.

3. (Cildi ve eşyaları) Tahriş edicidir, yakıcıdır.

4. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

5. Bazlarla nötrleşme tepkimesi vererek tuz ve su oluştururlar.

Nötrleşme Tepkimesi: Asit – baz tepkimelerine nötrleşme tepkimesi denir. Bu tepkime sonucunda su ve tuz oluşur.

notrallesme-tepkimesi

 

 

6. Aktif metaller (Al, Li, Be, Na, Mg, K, Ca, Fe gibi) ile tepkimeye girdiklerinde tuz ve H2 gazı ortaya çıkar. Bu nedenle asitle metal kaplarda saklanamaz.

Bazlar

Sulu çözeltilerine OH- iyonu verebilen bileşiklere baz denir.

Örnek:

bazlar

 

 

 

 

Bazların Özellikleri

1. Suda çözüldüklerinde iyonlarına ayrışabildiği için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

2. Tadı acıdır.

3. Ele kayganlık hissi verir.

4. Kırmızı turnusol kağıdı maviye çevirir.

5. Asitlerle nötrleşme teplimesi vererek tuz ve su oluştururlar.

Nötrleşme Tepkimesi: Asit – baz tepkimelerine nötrleşme tepkimesi denir. Bu tepkime sonucunda su ve tuz oluşur.

notrallesme-tepkimesi

 

 

6. Kuvvetli bazlar (NaOH ve KOH gibi), Al, Zn, Sn gibi anfoter metallere etki ederek tuz ve H2 gazı oluştururlar.

Anfoter madde: Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren maddelere denir.

pH Cetveli

ph-asit-bazBir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğu pH kavramı ile ifade edilir.

Çözelti, pH değeri 7 ise nötr,

pH değeri 0 – 7  ise asit,

pH değeri 7 – 14 ise bazik özelliktedir.

Çözeltilerin pH’ı PH kontrol kağıtları ya da pH metre ile ölçülür.
pHmetre
pH değeri 0 (sıfır)’a yaklaştıkça asidik özellikler artarken 14’e yaklaştıkça bazik özellikler artmaktadır.

İndikatör Maddeler

Asit ve bazların ayırımında indikatör adı verilen maddeler kullanılır. Turnusol kağıdı, fenolftalein, metil oranj ve lahana suyu bazı indikatörlerdir.

asit-baz-indikatorKonu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Elementler ve Kullanım Alanları

Elementlerin Sınıflandırılması-Metaller, Ametaller, Yarı Metaller ve Soygazlar

Elementlerin İyon Yükü

Elementlerin Periyodik Tablodaki Yerinin Bulunması

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi

Kimyasal Bağ Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bileşikler ve Formülleri

Bileşiklerin Adlandırılması ve Bileşiklerin Yapısındaki Atom Sayısının Bulunması

Asitler ve Bazların Kullanım Alanları

Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri

Yorumlar

Yazıya 2. yorum yapılmış.

anam 2 Ocak 2019

babam

samuray 27 Mart 2019

jack