iyimi boyle bilgi sitesi

Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi

Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi

Periyodik cetvelde benzer kimyasal özelliği olan elementler aynı grup altında sıralanmışlardır. Böylece 8 tane A grubu ve 8 tane de B grubu olmak üzere 18 tane grup oluşur. Aynı sayıda enerji seviyesine sahip olan elementler ise aynı periyotta bulunurlar. Enerji seviyelerine bağlı olarak 7 tane periyot oluşmuştur. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe hangi periyot olursa olsun aynı özellikler aynı şekilde değişim gösterir. Aynı grupta da yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe hangi grup olursa olsun aynı özellikler aynı şekilde değişir. İşte bu özellikler ve değişimler şöyledir:

periyodik cetvel metal ametal soygazz

Aynı periyot üzerinde soldan sağa doğru gidildikçe;

– Atom numarası artar. Periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralandıkları için soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası da artar.

-Kütle numarası artar. Soldan sağa doğru atom numarası yani proton sayısı artar. Bu nedenle kütle numarası da artar.

-Değerlik elektron sayısı artar. Değerlik elektron sayısı, elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngedeki elektrın saısıdır ve grup numarasını belirlememizi sağlar. Grup numarası soldan sağa doğru arttığına göre değerlik elektron sayısı da artar.

-Ametalik özellik artar. Periyodik cetvelin sol tarafında metaller sağ tarafında ametaller bulunduğu için soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar.

– Metalik özellik azalır. Periyodik cetvelin sol tarafında metaller sağ tarafında ametaller bulunduğu için soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır.

-Elektron alma eğilimi artar. Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır. Periyodik cetvelde metaller daha çok solda, ametaller sağda bulunduğundan soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalıp ametalik özellik arttığından elektron alma eğilimi de artar.

-Elektron verme eğilimi azalır. Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır. Periyodik cetvelde metaller daha çok solda, ametaller sağda bulunduğundan soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalıp ametalik özellik arttığından elektron verme eğilimi de azalır.

– Atom çapı azalır. Soldan sağa doğru elektron alma eğilimi artar; çünkü çekirdeğin çekim gücü daha fazladır. Çekirdeğin çekim gücünün artmasıyla enerji seviyeleri ve elektronlar daha çok çekilir. Böylece atom çapı da küçülmüş olur.

Aynı Grup Üzerinde Yukarıdan Aşağıya Gidildikçe;

– Atom numarası artar. Periyodik cetvelde elementler artan atom numaralarına göre sıralandıkları için yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom numarası da artar.

-Değerlik elektron sayısı artar. Değerlik elektron sayısı, elementin elektron dağılımı yapıldığında son yörüngedeki elektron sayısıdır ve grup numarasını belirlememizi sağlar. Grup numarası yukarıdan aşağıya doğru değişmediği için değerlik elektron sayısı da değişmez.

-Grup numarası değişmez. Yukarıdan aşağıya doğru değerlik elektron sayısı da değişmediği için grup numarası değişmez.

– Atom çapı artar. Yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe yörünge yani enerji seviyesi yani katman sayısı artar. Bu nedenle atom çapı da artar. çünkü çekirdeğin elektronları çekim gücü, enerji seviyesi yani katman sayısı arttığı için azalır.

-Elektron verme eğilimi artar. Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom çapı artar. Çekirdeğin elektronları çekim gücü, enerji seviyesi yani katman sayısı arttığı için azalır. Böylece elektron verme eğilimi ve metalik özellik artar.

-Elektron alma eğilimi azalır. Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe atom çapı arttığı için elektron verme eğilimi artar ancak elektron alma eğilimi azalır.

– Metalik özellik artar. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru atom çapı arttığı için elektron verme eğilimi artar ve bu nedenle  yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe metalik özellik de artar.

Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Elementler ve Kullanım Alanları

Elementlerin Sınıflandırılması-Metaller, Ametaller, Yarı Metaller ve Soygazlar

Elementlerin Periyodik Tablodaki Yerinin Bulunması

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Elementlerin İyon Yükü

Kimyasal Bağ Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bileşikler ve Formülleri

Bileşiklerin Adlandırılması ve Bileşiklerin Yapısındaki Atom Sayısının Bulunması

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri

Asitler ve Bazların Kullanım Alanları

Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.