iyimi boyle bilgi sitesi

Elementlerin Sınıflandırılması-Metaller, Ametaller, Yarı Metaller ve Soygazlar

Elementlerin Sınıflandırılması-Metaller, Ametaller, Yarı Metaller ve Soygazlar

Elementler, fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. Bilim insanları elementler arasındaki ilişkileri bulmak için çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Elementlerin üzerinde çalışmaları sonucu onları özelliklerine göre metaller, ametaller, yarı-metaller ve soygazlar olarak sınıflamışlardır. Bu sınıflamalarını da periyodik cetvel üzerinde göstermişlerdir. (Periyodik cetvelin özellikleri için Periyodik Tablo ve Özellikleri adlı yazımızı inceleyebilir ve daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Metaller

metaller1A Grubu (Hidrojen hariç), 2A Grubu, 3A Grubu (Bor hariç) ve 4A Grubundaki Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) metaldir. Ayrıca B Grubu Elementleri (Geçiş Metalleri) de metaldir.

Yüzeyleri parlaktır.
Isı ve elektriği iyi iletirler.
Tel ve levha haline getirilebilirler.
Civa hariç oda koşullarında katı halde bulunurlar.
Bileşiklerinde yalnız pozitif (+) değerlik alırlar.
Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar; alaşım adı verilen homojen karışımı oluştururlar.
Ametallerle bileşik oluştururlar.
Na, Mg, K, Fe, Al şeklinde atomik yapıdadırlar.

Alaşım nedir?

Alaşım, metal-metal homojen karışımlardır. Bazı alaşım örnekleri şunlardır:

Örnek:

Pirinç: Çinko + Bakır karışımı
Çelik: Demir + Karbon karışımı
Lehim: Kalay + Kurşun karışımı
Tunç: Kalay + Bakır karışımı

Bronz (Tunç): Bakırın önemli bir alaşımı. Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko (pirinç) alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır.

Bilezik: Altın + Bakır karışımı

Emaye

Ametaller

ametaller-kukurt
– 4A’daki Karbon atomu (C), 5A, 6A, 7A Grubu elementleri ametaldir. (Bu gruplarda var olan  bazı yarı metal elementler aşağıda belirtilmiştir.)
Yüzeyleri mattır.
– Isı ve elektrik akımını iletmezler (Grafit hariç).
– Tel ve levha haline getirilemezler, kırılgandırlar.
– Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.
– Bileşiklerinde hem pozitif (+) hem de negatif (-) değerlik alırlar (Flor hariç).
– Hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik oluştururlar.
– Genellikle N2, O2, F2 gibi moleküler halde doğada bulunurlar.
– Hidrojen hariç periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar.

Yarı Metaller

Periyodik cetvelde metal ve ametalleri ayıran merdivenin her iki tarafında bulunurlar. 3A Grubundan başlayıp 8A Grubuna doğru çapraz giden kısım yarı-metaldir.
Hem metallerin hem de ametallerin bazı özelliklerini gösterirler.
Bazı fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ise ametallere benzerler.
Yüzeyleri parlak ya da mat olabilir.
Elektrik ve ısıyı metallerden az, ametallerden daha iyi iletirler.
Kırılgan değildirler; tel ve levha haline getirilebilirler.
– Bor (B) – 3A grubu yarı metali,

Silisyum (Si), Germanyum (Ge) – 4A grubu yarı metali,

Arsenik (As), Antimon (Sb) – 5A grubu yarı metali, 

Tellür (Te), Polonyum (Po) – 6A grubu yarı metalleridir.

Soygazlar

Soygazlar-neon 8A Grubu elementeri ise soygazlardır (asal gazlardır).

Kendi aralarında ve başka elementlerle tepkimeye girmezler.
Oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar.
Kararlı haldedirler.
Helyum hariç, en dış düzeylerinde 8 elektron bulunur.
Son yörüngeleri her zaman doludur.
Helyum, Neon, Argon, Kripton, Ksenon, Radon, Ununoktiyum elementleri soygazdırlar.

Atom No   Element           Elektron sayısı/kabuk
2                    Helyum                2
10                  Neon                    2, 8
18                  Argon                   2, 8, 8
36                  Kripton                 2, 8, 18, 8
54                  Ksenon                 2, 8, 18, 18, 8
86                  Radon                   2, 8, 18, 32, 18, 8
118                Ununoktiyum       2, 8, 18, 32, 32, 18, 8

Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Elementler ve Kullanım Alanları

Elementlerin Periyodik Tablodaki Yerinin Bulunması

Periyodik Tablo ve Özellikleri

Elementlerin İyon Yükü

Periyodik Cetvelin Özelliklerinin Değişimi

Kimyasal Bağ Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Bileşikler ve Formülleri

Bileşiklerin Adlandırılması ve Bileşiklerin Yapısındaki Atom Sayısının Bulunması

Asitler, Bazlar ve Tuzların Özellikleri

Asitler ve Bazların Kullanım Alanları

Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri

Yorumlar

Yazıya 3. yorum yapılmış.

Btsarmy 21 Ocak 2018

Superr armyler

Elif Bts jimin ha hığ 20 Kasım 2018

Perfect

beyza 13 Aralık 2018

çok güzel
işime yaradı