iyimi boyle bilgi sitesi

Tıp Terimleri

Sağlık 18 Kasım 2018
Tıp Terimleri

Tıbbi terimlerin anlamlarını sizler için hazırlamaya çalıştık. Tıp sözlüğünde verilen bilgiler, tanısal ve tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Terimleri Sözlüğü herhangi bir hastalık, ilaç ve tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır. Sizler için derlediğimiz tıp terimleri bilgilerine sizlerde yorum yazarak katkıda bulunabilir ve eklemeler yapabilirsiniz. Tıbbi terimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

Hayatımızda Karşılaştığımız Bazı Tıbbi Terimler

ABDOMEN NEDİR: Karın,batın.
ABORTUS NEDİR: Çocuk düşürme,düşük.
ABSANS NEDİR: Kısa süreli şuur kaybı.
ABSE NEDİR: Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum.
ABSORBSİYON NEDİR: Emilme, Örnek:sindirim, gıdaların bağırsaklarda absorbsiyonudur denilebilir.
ADRENALİN NEDİR: Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.
AFAKİ NEDİR: Gözde, lensin olmaması.
AFAZİ NEDİR: Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur.
AFRODİZYAK NEDİR: Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.
AFONİ NEDİR: Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, Bazen konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamak arzusudur.
AGLÜTİNASYON NEDİR: Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır.
AGORAFOBİ NEDİR: Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur.
AJİTASYON NEDİR: Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile uyumlu durum.
AJİTE NEDİR: Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan.
AKNE NEDİR: Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok 14-20 yaşlar arasında görülür. Bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde bazen psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir.
AKONDROPLAZİ NEDİR: Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklükte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür.
AKOMODASYON NEDİR: Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması.
AKROMEGALİ NEDİR: Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür.
AKUSTİK SİNİR NEDİR: İşitme siniri.
AMBLİYOPİ NEDİR: Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği.
AMNEZİ NEDİR: Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.
ANALJEZİK NEDİR: Ağrı kesici.
ANEMİ NEDİR: Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
ANEMİK NEDİR: Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.
ANERJİ NEDİR: Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması.
ANESTEZİ NEDİR: Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar veya solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.
ANKSİETE NEDİR: İç sıkıntısı, iç daralması.
ANOSMİ NEDİR: Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir.
ANOREKSİ NEDİR: Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum Bazen kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar.
ANSEFALİT NEDİR: Beyin iltihabı.
ANTİENFLAMATUAR NEDİR: İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç…
ANTİSEPTİK NEDİR: Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak “mikrop” öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır.
ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ NEDİR: İnsanlar, “mikrop kuramının” bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon veya sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur’ün değerli çalışmalarının ürünüdür.
ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR?: Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop hücresine girerek yaşamsal işlevlerini engelleyebileceği gibi, mikrop hücresinin dış zarını eriterek de yıkıcı etki gösterebilir. Ne var ki birçok antiseptik normal hücreler üzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yüzden bu maddelerin dikkatli kullanılması gerekir. Bazı antiseptikler ağızdan alındığında veya vücuda şırınga edildiğinde ağır sonuçlara, hatta ölüme yol açabilir.
ANTİSPAZMODİK NEDİR: Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim.
ANTİSTATİK NEDİR: Statik elektrik birikimini önleyen madde.
ANTİTOKSİK NEDİR: Toksin giderici.
ANTİTÜSSİF NEDİR: Öksürük giderici.
ANTİVİRAL NEDİR: Virüslere etkili, virüslerin zararlı etkilerini önleyen.
ANÜLER NEDİR: Halka şeklinde.
ANÜRİ NEDİR: İdrar çıkaramama.
ANÜS NEDİR: Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı.
AORTA NEDİR: Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içerisinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içerisinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
AORTİK ANEVRİZMA NEDİR: Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme.
APANDİSİT NEDİR: Kör barsak (apendiks) iltihabı.
APATİ NEDİR: Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.
APEKS NEDİR: Uç, tepe, zirve.
APİROJEN NEDİR: Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan.
APNE NEDİR: Solunumun geçici bir zaman içinde durması.
APOPLEKSİ NEDİR: Felç, inme.
ARAKNOİD NEDİR: Beynin üzerinin örten ince zar.
ASETABULUM NEDİR: Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk
ASETİLSALİSİLİK ASİT NEDİR: Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı.
ASİDOZ NEDİR: Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu.
ASO NEDİR: “Antistreptolizin O” için kullanılan kısaltma. Streptolizin, “Hemolitik Streptokok” adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır.
AŞİL TENDONU NEDİR: Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş).
ATROPİN NEDİR: Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır.
BAĞIŞIKLIK NEDİR: Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı durumlarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur.
BAKTERİ NEDİR: Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar. Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler. Coccus’lar yuvarlak, bacillus’lar çubuksu, vibrio’lar virgül şeklinde, spirillum’lar dalgalıdır.
BAKTERİYEMİ NEDİR: Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır.
BALLİSMUS NEDİR: Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, “hemiballismus” adını alır.
BANDAJ NEDİR: Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır.
BARBİTÜRAT’LAR NEDİR: Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir.
BASİL NEDİR: Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz’un etkeni Koch adı verilen basildir.
BAZAL METABOLİZMA NEDİR: Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir. Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir.
BATIN NEDİR: Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.
BELL PARALİZİSİ NEDİR: Yüz siniri felcidir.
BENCE-JONES PROTEİNİ NEDİR: Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein.
BENİGN NEDİR: İyi huylu.
BERİBERİ NEDİR: B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit.
BİKONKAV NEDİR: Her iki yüzeyide konkav, iç bükey veya oyuk olan.
BİFİD NEDİR: İki bölüme ayrılmış durumda olan, çatallı, yarık.
BİFURKASYON NEDİR: İki dala ayrılma yeri.
BİLATERAL NEDİR: Her iki tarafa ait olan, iki taraflı.
BİLİRUBİN NEDİR: Hemoglobinin yıkılmasından açığa çıkan kırmızı boya.
BİLİRUBİNEMİ NEDİR: Kanda bilüribinin artması.
BİYOPSİ NEDİR: Canlı bir dokudan muayene edilmek üzere küçük bir parça alınması.
BİSEKSÜEL NEDİR: İki cinsiyetli, hem erkek hem dişi.
BLEFARİT NEDİR: Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı.
BONE NEDİR: Kemik.
BOTULİSMUS NEDİR: Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme.
BRAKİYALJİ NEDİR: Kol ağrısı.
BRADİKARDİ NEDİR: Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması.
BRONCHİOLİTİS NEDİR: Solunum sisteminin en küçük fonksiyonel üniteleri olan bronşiollerin iltihabına denir.
BÜL NEDİR: Ciltte içi sıvı dolu kabarık oluşumlar. Çapları 0.5 cm’den büyüktür. Küçük olanlarına vezikül denir.
BÜLLÖZ NEDİR: Büllerden oluşan lezyon.
CADUCEUS NEDİR: Mitolojide Tanrı’nın habercisi olan Merkür’ün asasıdır. ABD ordusu tıp mensuplarının sembolü olup, tıp biliminin sembolü olan Eskülap asasından farklıdır. Merkür asasının çevresinde iki yılan vardır, Eskülap’ta ise, bir yılan bulunur.
CAISSON HASTALIĞI NEDİR: Vurgun. Dalgıçlarda ve çok yükselen havacılarda atmosfer basıncının ani değişimlerine bağlı olarak meydana gelir.
CALCANEUS NEDİR: Topuk kemiği.
CANDIDA NEDİR: Bir mantar çeşidi.
CERAHAT NEDİR: Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısıdır.
CERRAHİ NEDİR: Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla veya başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına veya hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.
CERUMEN NEDİR: Kulak kiri. İnsan kulağında normal olarak bulunan balmumu kıvamındaki salgıdır. Bu salgının fazlalığı, kulak tıkanması ve geçici sağırlığa yol açar.
CESTODIASIS NEDİR: Yassı solucan enfeksiyonudur.
CLAVİCULA NEDİR: Köprücük kemiği.
COR NEDİR: Kalp.
COXAE NEDİR: Kalça kemiği.
DAKRİYOADENİT NEDİR: Gözyaşı bezi iltihabı.
DAKRİYOSİSTİT NEDİR: Gözyaşı kesesi iltihabı.
DAKRİYOSİSTEKTOMİ NEDİR: Gözyaşı kesesinin ameliyatla çıkartılması.
DAKRİYOSİSTOGRAFİ NEDİR: Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.
DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ NEDİR: Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat.
DAKRİYOLİT NEDİR: Gözyaşı taşı.
DALTONİZM NEDİR: Renk körlüğü.
DEBİLİTE NEDİR: Zeka geriliği.
DEFEKASYON NEDİR: Dışkının dışarı atılması.
DEFEKT NEDİR: Eksiklik, kusur.
DEFİBRİLATÖR NEDİR: Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç.
DEFLORASYON NEDİR: Kızlık zarının yırtılması.
DEFORMİTE NEDİR: Şekil bozukluğu.
DEFORMASYON NEDİR: Şeklini bozma.
DEKÜBİTİS NEDİR: Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.
DEKOMPRESYON NEDİR: Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması.
DEKONJESTAN NEDİR: Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif.
DELİRİUM NEDİR: Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim.
DEMANS NEDİR: Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans.
DEMONSTRASYON NEDİR: Göstererek öğretme.
DEJENERASYON NEDİR: Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri.
DEMORALİZASYON NEDİR: Moral çöküntü.
DEMİYELİNİZASYON NEDİR: Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.
DANSİMETRE NEDİR: Yoğunluk ölçen cihaz.
DEONTOLOJİ NEDİR: Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.
DEPİLASYON NEDİR: Kılların çıkartılması işlemi.
DEPRESYON NEDİR: Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.
DERMABRAZYON NEDİR: Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.
DERMATİT NEDİR: Cildin iltihabi durumu.
DERMATOLOJİ NEDİR: Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.
DERMİS NEDİR: Ciltte en üst tabaka olan Epidermis’in altındaki tabakaya dermis adı verilir.
DÜŞÜK NEDİR: Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa atılmasıdır.
EDEMA NEDİR: Ödem, vücudun her hangi bir yerinde hücre dışında anormal su birikmesi.
E.E.G NEDİR: Elektroansefalografi kelimesi için kullanılan kısaltma.
EFFEKT NEDİR: Tesir, etki.
EFFEKTİF NEDİR: Etkili, tesirli.
EFERVESAN NEDİR: Suya atıldığı zaman küçük gaz kabarcıkları çıkartarak köpüren, eriyen.
EFFÜZYON NEDİR: Vücut boşluklarında veya doku içerisinde sıvı birikmesi. “Plevral effüzyon” iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesidir.
E.K.G NEDİR: Elektrokardiogram kelimesi için kullanılan kısaltma.
EKİNOKOK NEDİR: Köpek ve kurtlar, nadiren kedilerde bulunan bir parazit olup larvaları memeli canlılarda büyüyerek hidatik kistleri yaparlar.
EKLAMPSİ NEDİR: İlerlemiş gebeliklerde veya doğumdan hemen sonra yüksek kan basıncı, ödem ve idrarda protein yükselmesi ile karakterize nöbetler ve önlem alınmazsa bilincin kaybolması hali.
EKO NEDİR: Yankı.
EKOKARDİYOGRFİ NEDİR: Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem.
EKOKARDİYOGRAM NEDİR: Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.
EKOENSEFALOGRAM NEDİR: Beynin ekoensefalografi ile elde edilen çizelgesi.
EKOLALİ NEDİR: Hastanın kendisine söylenilen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.
EKSİZYON NEDİR: Bir dokunun çıkartılıp atılması.
EKTAZİ NEDİR: Genişleme. Örnek: Bronşektazi.
EKTODERM NEDİR: Derinin en dış tabakası.
EKTOPİ NEDİR: Her hangi bir organın normal bulunması gereken yerde değilde, vücudun başka bir yerinde olması hali.
EKTROPİON NEDİR: Göz kapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.
EKZEMA NEDİR: Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle görülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ayrıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.
ELEKTROANSEFALOGRAFİ NEDİR: Beynin elektriki faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
ELEKTROKARDİOGRAFİ NEDİR: Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi.
ENDOKRİNOLOJİ NEDİR: İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.
ENDOKRİNOLOG NEDİR: Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi.
ENSEFALON NEDİR: Beyin.
ENVAZYON NEDİR: Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.
EPİTEL NEDİR: Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.
EROZYON NEDİR: Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
FALLOP TÜPLERİ NEDİR: Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir.
FALLOT’S TETRALOGY NEDİR: Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim.
FALKS SEREBRİ NEDİR: Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar.
FAMİLYAL NEDİR: Irsi, kalıtsal.
FARİNKS NEDİR: Yutak.
FASİAL SİNİR NEDİR: Yüz siniri, yedinci kafa çifti.
FASİAL PARALİZİ NEDİR: Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur.
FAT NEDİR: Yağ.
FATAL NEDİR: Öldürücü, ölümle sonuçlanan.
FEBRİL NEDİR: Ateşli, hummalı.
FEKALİT NEDİR: Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı.
FEÇES NEDİR: Dışkı.
FEMUR NEDİR: Uyluk kemiği.
FERMENT NEDİR: Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.
FERMENTASYON NEDİR: Mayalanma.
FERRİTİN NEDİR: Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.
FERTİL NEDİR: Gelişme yeteneği olan, doğurabilen.
FERTİLİTE NEDİR: Doğurma yeteneği, verimlilik.
FETUS NEDİR: Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim.
FETAL NEDİR: Fetus’a ait.
FİBRİN NEDİR: Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde.
FİBRİNEMİ NEDİR: Kanda fibrin bulunması.
FİBRİNÜRİ NEDİR: İdrarda fidrin çıkması.
FİBROM NEDİR: İyi huylu bağ dokusu uru.
FİBRO-SARKOM NEDİR: Bağ dokusunun kötü huylu tümörü.
FİBRÖZ NEDİR: Lif dokusu
FİBULA NEDİR: Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder.
FİLARİA NEDİR: Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur.
FRENİK SİNİR NEDİR: Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır.
GALAKTEMİ NEDİR: Kanda süt bulunması.
GALAKTOSEL NEDİR: Memede, içi süt dolu kist.
GALAKTORE NEDİR: Memeden kendiliğinden süt gelmesi.
GALAKTOZ NEDİR: Süt şekeri.
GALAKTOZÜRİ NEDİR: Gebelerde idrarla galaktoz çıkması.
GALAKTÜRİ NEDİR: İdrarın süt görünümünde çıkması.
GANGLİON NEDİR: Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim.
GANGREN NEDİR: Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır.
GASTRİT NEDİR: Mide iltihabı.
GASTRODÜODENİT NEDİR: Mide ve onikiparmak bağırsağının iltihabı.
GASTROENTERİT NEDİR: İshalle seyreden mide barsak iltihabı.
GASTROENTEROLOJİ NEDİR: Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
GASTROENTERELOG NEDİR: Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
GASTROSKOPİ NEDİR: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesi.
GASTROİNTESTİNAL NEDİR: Mide – barsak.
GASTROLİT NEDİR: Mide taşı.
GASTROMEGALİ NEDİR: Midenin genişlemesi.
GASTRONOMİ NEDİR: İyi yemek yeme bilimi.
GASTROPTOZİS NEDİR: Mide düşüklüğü.
GİARDİA NEDİR: Tek hücreli organizmalardandır. Esas adı Giardia Lamblialis olup, sindirim sisteminde yerleşir.
GİARDİASİS NEDİR: Giardia İntestinalis adlı mikroorgnizmanın sebep olduğu hastalık.
HABİTÜEL NEDİR: İtiyadi, alışkanlığa bağlı.
HALLÜSİNASYON NEDİR: Gerçekte olmayan şeyleri algılamak.
HALLUKS NEDİR: Ayak başparmağı.
HALOTAN NEDİR: Anestezik bir madde.
HAMARTOM NEDİR: Yeni oluşmuş kan damarlarında meydana gelen tümör.
HAMARTROZ NEDİR: Eklem boşluğuna kan dolması.
HAŞİŞ NEDİR: Esrar, haşhaş.
HEMATOM NEDİR: Organ içerisinde veya aralarında kan birikmesi.
HEMORAJİ NEDİR: Kanama.
HEMAGLÜTİNASYON NEDİR: Kan yuvarlarının aglütinasyonu.
HEMANJİEKTAZİ NEDİR: Kan damarlarının genişlemesi.
HEMANJİOM NEDİR: Kan damarlarından dogan urlar.
HEMATEMEZ NEDİR: Kan kusma.
HEMATOSEL NEDİR: Testis torbalarında kan birikmesi.
HEMATOLOG NEDİR: Kan hastalıkları uzmanı.
HEMATOMİYELİ NEDİR: Omurilikte kanama.
HERPES NEDİR: Uçuk, içi sıvı dolu vezikül.
HERPES SİMPLEKS NEDİR: Aynı adı taşıyan virüsün sebep olduğu çeşitli deri ve mukoza bölgelerinde yaygın, küçük, içi sıvı dolu oluşumlar ile belirgin virütik enfeksiyon.
HİLER NEDİR: Hilus’a ait. Örneğin, Hiler Lenf Adenopati denildiği zaman Hilus’a komşu lenf bezlerinde büyüme anlaşılır.
HİLUS NEDİR: Organlarda büyük damar ve sinirlerin, akciğerlerde solunum yollarının giriş kapısı.
HİPERKROMAZİ NEDİR: Pigment fazlalığı gösteren.
HİPOFİZ NEDİR: Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede hormon salgılayan bir bezdir.
HİPOSPADİAS NEDİR: Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir.
İHTİYOZİS NEDİR: Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık.
İDİOPATİK NEDİR: Oluşumunda bir sebep gösterilemeyen.
İKTER NEDİR: Sarılık.
İKTUS NEDİR: İnme. darbe.
İDİOT NEDİR: Doğuştan aptal.
İLEİTİS NEDİR: İnce bağırsak iltihabı.
İLEUM NEDİR: İnce bağırsağın son bölümü.
İLEUS NEDİR: Barsak tıkanması.
İLLUZYON NEDİR: Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması.
İMBESİL NEDİR: Geri zekalı.
İMİTASYON NEDİR: Taklit.
İMMATÜR NEDİR: Tam gelişmemiş.
İMMİNENT NEDİR: Tehdit eden.
İMMİNENT ABORTUS NEDİR: Düşük tehdidi altındaki gebelik.
İMMOBİL NEDİR: Hareketsiz.
İMMÜN NEDİR: Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf.
İMMÜNİTE NEDİR: Bağışıklık,muafiyet.
İMMÜNİZE NEDİR: Bağışık kılmak.
İMMÜNOLOJİ NEDİR: Bağışıklığı inceleyen bilim.
İMMÜNOLOG NEDİR: Bağışıklık uzmanı.
İNFLAMASYON NEDİR: Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile uyumlu iltihabi reaksiyon.
İNTERMEDİER NEDİR: Arada oluşan, meydana gelen.
İNTRAEPİTELİAL NEDİR: Epitel hücreleri içerisinde.
JARGON NEDİR: Kelimeleri yerinde kullanamama ile karakterize anlamsız ve anlaşılmaz konuşma.
JEJUNUM NEDİR: Oniki parmak bağırsağından sonra gelen ince barsak bölümü.
JEJUNİT NEDİR: Jejunum iltihabı.
JİGANTİZM NEDİR: Ergenlik çağından önce oluşan hipofiz bezi tümörlerinde büyüme olayının kontrolden çıkması sonucu oluşan dev görünüm.
JİNEKOLOJİ NEDİR: Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı.
JİNEKOMASTİ NEDİR: Erkeklerde memenin anormal ölçüde büyümesi.
JİNJİVİT NEDİR: Diş etleri iltihabı.
JOİNT NEDİR: Eklem.
JUVENİL NEDİR: Gençliğe ait.
KAKOZMİ NEDİR: Pis koku.
KALYUM NEDİR: Potasyum.
KARDİAK NEDİR: Kalbe ait.
KARİNA NEDİR: Trakeanın (nefes borusu), sağ ve sol akciğerlere girmeden önce ikiye ayrıldığı kısıma verilen ad.
KAŞEKSİ NEDİR: Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıflama hali.
KATABOLİZMA NEDİR: Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi.
KELOİD NEDİR: Eski bir kesi veya ameliyat yerinde aşırı nedbe dokusu oluşmasıdır.
KERATİN NEDİR: Tırnak ve boynuzun ana maddesi.
KERATİNİZASYON NEDİR: Boynuzlaşma.
KERATİT NEDİR: Kornea iltihabı.
KERATOMA NEDİR: Nasır.
KERATOMETRE NEDİR: Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet.
KERATOPLASTİ NEDİR: Matlaşmış korneanın yerine başkasından alınan korneanın konulması ameliyatı.
KERATOSKOP NEDİR: Korneayı muayene aleti.
KERNİCTERUS NEDİR: Yeni doğanın şiddetli ikterinde beynin bazı çekirdeklerinin bilüribinin etkisiyle toksik degenerasyonudur.Çocukta zeka geriliği ve spastisite görülebilir.
KETONEMİ NEDİR: Kanda keton cisimciklerinin bulunması.
KETONÜRİ NEDİR: Idrarla keton çıkarılması.
KIZAMIK NEDİR: Salgın yapan virütik bir çocukluk çağı hastalığıdır.
KİFOZ NEDİR: Omurganın açıklığı öne bakan kamburluğuna verilen ad.
KİST NEDİR: Etrafı membranla (zar) çevrili içi sıvı dolu oluşumlar. Büyüklükleri muhtelif olup vücudun her tarafında oluşabilir.
KİST HİDATİK NEDİR: Bazı organlarda (daha çok karaciğer, akciğer , beyin) ekinokok adı verilen parazitlerin neden olduğu içi berrak su görünümünde kistler.
KİST SEBASE NEDİR: Yağ bezlerinin büyümesi sonucu deri altında oluşan kistler.
KLOSTROFOBİ NEDİR: Kapalı yerlerden sebepsiz yere korkma reaksiyonudur.
KLEPTOMANİ NEDİR: İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır.
KOCH BASİLİ NEDİR: Tüberküloz basiline, bulanın adına izafeten verilen ad.
KOLESTEROL NEDİR: Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazende safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.
KORPUS NEDİR: Gövde.
KÜRTAJ NEDİR: Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahale ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı da yapılabilir. Yani rahim iç duvarından kazınarak örnek alınıp incelenmesi de kürtaj olarak adlandırılır.
LABİL NEDİR: Kararsız, çabuk değişen.
LAKTASYON NEDİR: Annenin süt verme devresi.
LAKRİMA NEDİR: Göz yaşı.
LAKÜN NEDİR: Küçük boşluk, delik.
LAGOFTALMİ NEDİR: Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerin tam kapanmaması hali.
LAP NEDİR: Lenfadenopati’nin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir.
LAPARATOMİ NEDİR: Teşhis amaçlı veya ameliyat için karın boşluğunun açılması.
LAPAROSKOPİ NEDİR: Ucunda kamera olan, laparoskop denilen aletle karın boşluğunun endoskopik incelenmesi.
LARVA NEDİR: Tırtıl, kurtçuk.
LARENKS NEDİR: Gırtlak.
LARENJİT NEDİR: Larenks iltihabı.
LARENGOSKOP NEDİR: Bogazın muayenesine yarayan aynalı ışıklı alet.
LARENGOSKOPİ NEDİR: Gırtlağın içinin larengoskop ile muayenesi.
LENFOMA NEDİR: Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur.
LEZYON NEDİR: Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.
LİGAMENT NEDİR: Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlara verilen isimdir.
MAKRO NEDİR: Büyük.
MAKROSEFALİ NEDİR: Başın (beynin) normalden büyük olması.
MAGNET NEDİR: Mıknatıs.
MALABSORBSİYON NEDİR: Emilimin bozuk oluşu.
MALADİ NEDİR: Hastalık.
MALASİ NEDİR: Keyifsizlik, kırıklık.
MALARYA NEDİR: Sıtma.
MALE NEDİR: Erkek.
MALFORMASYON NEDİR: Kusurlu oluş, sakatlık.
MALFONKSİYON NEDİR: Her hangi bir organın yetersiz veya dengesiz görev yapması.
MALİGN NEDİR: Habis, kötü huylu.
MALLEOL NEDİR: Ayak ekleminin her iki tarafındaki kemik çıkıntılarına verilen isim.
MALLEUS NEDİR: Orta kulaktaki çekiç kemik.
MALNUTRİSYON NEDİR: Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıkları tanımlayan bir terimdir.
MALPRAKTİS NEDİR: Tıpta yanlış, özensiz tedavi.
MASTEKTOMİ NEDİR: Ameliyatla memenin alınması.
MAMİLLA NEDİR: Meme başı.
MAMOGRAFİ NEDİR: Meme filmi.
MANDİBULA NEDİR: Alt çene kemiği.
MANİ NEDİR: Aşırı neşe şeklinde beliren psişik hastalık.
MANİFEST NEDİR: Aşikar, gizli olmayan.
MARFAN SENDROMU NEDİR: Sebebi bilinmeyen genetik bir hastalık.
MARİHUANA NEDİR: Esrar.
MASTEKTOMİ NEDİR: Memenin her hangi bir rahatsızlık nedeniyle alınmasıdır. Basit mastektomi sadece meme dokusunun çıkartılmasıdır. Radikal mastektomi ise, kanser vakalarında baş vurulan memeyle birlikte, memenin altındaki kasların ve koltuk altındaki lenf bezlerinin de çıkartılmasıdır.
MASTİTİS NEDİR: Memenin iltihabıdır, emziren annelerde sütün birikmesi nedeniyle veya meme başındaki çatlak nedeniyle sık rastlanan bir durumdur.
MASTOİDEKTOMİ NEDİR: Mastoid hücrelerin iltihaplanması nedeniyle mastoid kemiğin çıkartılması ameliyatıdır.
MASTOİDİT NEDİR: Kulak arkasında bulunan mastoid kemikteki,mastoid hücrelerinin iltihabıdır. Bazen orta kulak iltihaplarını takip eder.
MAZOHİST NEDİR: İşkenceden zevk alan, işkence tarzı hareketlerden cinsel haz duyan.
MENENJİT NEDİR: Beyin zarlarının (Meninkslerin) iltihabıdır.
MENOPOZ NEDİR: Adetten kesilme.
MENSTRUAL NEDİR: Menstruasyonla ile ilgili, adet görme ile ilgili.
MENSTRUAL SİKLUS NEDİR: Adet görme dönemleri, iki adet arası.
MENTRUASYON NEDİR: Adet görme, ay başı. (bayanlarda periodik kanama)
MENTAL RETARDASYON NEDİR: Zeka gelişiminde gerilik.
METASTATİK NEDİR: Metastaz yapmış lezyona verilen isim. (Başka bir organdan atlamış tümöral oluşum)
METASTAZ NEDİR: Herhangi bir organdaki kanser hücrelerinin, vücudun başka bir bölümüne atlamasıdır.
MİTOZ NEDİR: Hücre bölünmesi.
MİYOM NEDİR: Uterus adalesinin iyi huylu tümörüdür.
MUKOLİTİK NEDİR: Mukus’u eriten anlamındadır. Yani, akciğerlerde oluşan ve katılığı nedeniyle çıkarılmakta güçlükle karşılaşılan mukus’un (balgam) kıvamını azaltarak, atılmasını sağlayan ilaçlar.
MUKOZA NEDİR: Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
NARKOANALİZ NEDİR: Psikanalize yardımcı olmak amacıyla, bir narkotik ilacın kullanılmasıdır.
NARKOLEPSİ NEDİR: Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma eğilimi.
NARKOZ NEDİR: Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin damar yolu veya solunum yolu ile narkotik madde verilerek uyuşturulmasıdır.
NARKOTİK NEDİR: Uyutucu, uyuşturucu.
NARSİZM NEDİR: Kendi kendini sevmek anlamına gelir. Aslında gelişimin normal bir safhasını teşkil eder,ancak hayatın ileri devrelerinde varlığı anormal sayılır.
NATAL NEDİR: Doğuşa ait.
NAZAL KEMİK NEDİR: Burun kemiği.
NAZOFARİNKS NEDİR: Burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge.
NATRİUM NEDİR: Sodyum.
NATUREL NEDİR: Normal, tabii.
NAUSEA NEDİR: Mide bulantısı.
NEBULİZER NEDİR: Sıvıyı püskürterek uygulamaya yarayan alet.
NEONATAL NEDİR: Yeni doğana ait.
NEOPLAZİ NEDİR: Patalojik anlamda yeni doku oluşumu.
NÖROLOJİ NEDİR: Asabiye, sinir hastalıkları.
NÖROŞİRÜRJİ NEDİR: Beyin cerrahisi.
NODÜL NEDİR: Yuvarlak, çapı 1 cm’den küçük patolojik oluşumlar.
OBDUKSİYON NEDİR: Otopsi.
OBEZ NEDİR: Şişman.
OBEZİTE NEDİR: Şişmanlık.
OBJE NEDİR: Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey.
OBJEKTİF NEDİR: Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.
OBLİTERASYON NEDİR: Vücuttaki boşlukların tıkanması.
OBSERVASYON NEDİR: Müşahade.
OBSESYON NEDİR: Daimi endişe,fikri sabit, nöroz.
OBSTRÜKSİYON NEDİR: Tıkanma, engel.
OBSTETRİ NEDİR: Doğum bilgisi.
ODİOGRAM NEDİR: Kulağın işitme gücünün kaydıdır, odiometri cihazı ile ölçülür.
OEDİPUS KOMPLEKSİ NEDİR: Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.
ODONTOİD NEDİR: Diş şeklinde.
OFTALMİK NEDİR: Göze ait.
OFTALMOPLEJİ NEDİR: Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün hareket edememesi ile birlikte oluşan tablo.
OFTALMOLOJİ NEDİR: Göz ve göz hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.
OFTALMOSKOP NEDİR: Göz içi muayenesinde kullanılan bir alet.
OFTALMOSKOPİ NEDİR: Oftalmoskop ile gözün içinin muayene edilmesi.
OFTALMOLOJİST NEDİR: Göz hastalıkları uzmanı, göz mütehassısı.
OFTALMOTONOMETRİ NEDİR: Göz içi basıncın ölçülmesi.
OKKULT NEDİR: Gizli, kapalı.
OKLUDE NEDİR: Kapalı, tıkalı.
OKSİPUT NEDİR: Başın arka kısmı.
OKULOMOTORYUS NEDİR: Gözü hareket ettiren sinirlerden birisidir.(3.kafa çifti Nervus Oculomotorius)
OKÜLER NEDİR: Göze ait.
OLEKRANON NEDİR: Dirsekteki çıkıntı.
OLFAKTORYUS NEDİR: Koku siniri.(Nervus Olfactorius)
OLİGÜRİ NEDİR: İdrarın normalden az çıkartılması
OLİGO NEDİR: Geri,küçük.
OLİGODENDROGLİOMA NEDİR: Sinir sistemi destek dokusuna ait, özellikle beyincikte görülen kötü huylu tümör.
OLİGOSPERMİ NEDİR: Menide spermatozoidlerin normalden az oluşu.
OMENTUM NEDİR: Karın içerisinde, bağırsakları örten oluşum.
ONANİZM NEDİR: Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin.
ONKOLOJİ NEDİR: Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.
OPAK NEDİR: Donuk, şeffaf olmayan.
OPERABL NEDİR: Ameliyat edilebilir, ameliyat edilmekle halen bir şansı olan. ( aksi; inoperabl )
OPERASYON NEDİR: Cerrahi müdahale, ameliyat.
OPİAT NEDİR: Afyonlu ilaç, uyuşturucu.
OPİSTOTONUS NEDİR: Bazı hastalıklarda vücudun ekstansör (gerici ) kaslarının gerilmesi sonucu gövdenin yay biçimi alarak kasılmış hali. ( Örnek: Tetanozda )
OSTEOGENESİS NEDİR: Kemik oluşumu, kemiklerin gelişimi.
OSTEOGENESİS İMPERFEKTA NEDİR: Kemiklerin kolayca kırılacak şekilde gevrek oluşu ile karakterize kalıtsal nitelik gösteren hastalık.
OSTEOJENİK NEDİR: Kemik yapıcı.
OSTEOİD NEDİR: Kemik gibi, kemiksi.
OSTEOLİZ NEDİR: Kemiğin çürümesi, nekrozu, erimesi.
OSTEOMALASİ NEDİR: Kemiklerin yumuşaması ile karakterize bir hastalık.
OSTEOMİYELİT NEDİR: Kemik iltihabı.
OSTEOFİT NEDİR: Kemiklerde patalojik olarak oluşan çıkıntı şeklindeki oluşumlar.
OSTEOPLASTİ NEDİR: Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı.
OVOBLAST NEDİR: Yumurtanın geliştiği hücre, yumurta hücresi.
OVOSİT NEDİR: Olgunlaşma devresinden önceki dişi cinsiyet hücresi.
OVÜLASYON NEDİR: Kadınlarda yumurtalıklarda ovüm’ün (Yumurtanın) atılmasıdır. Ovülasyon Bazen adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-14. günler arasında olur.
PAKİMENENJİT NEDİR: Beynin en dış zarının (dura mater) iltihabıdır.
PANDEMİ NEDİR: Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına verilen isimdir.
PALİLALİ NEDİR: Psikolojik bir bozukluk olup, aynı cümle veya kelimenin birçok kez tekrarlanmasıdır.
PALYATİF NEDİR: Hafifletici.
PALPASYON NEDİR: Elle dokunularak yapılan muayene.
PALPİTASYON NEDİR: Kalp çarpıntısı.
PALSY NEDİR: Felç, inme.
PAN NEDİR: Bütün.
PANARTERİT NEDİR: Bütün arterleri kapsayan iltihabi durum.
PANKARDİT NEDİR: Kalbin bütün zarlarının iltihabı.
PANKREAS NEDİR: Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.
PANKREATİT NEDİR: Pankreas iltihabıdır.
PANOFTALMİ NEDİR: Gözün bütün tabakalarının iltihabı.
PANSİNÜZİT NEDİR: Bütün yüz sinüslerinin iltihabı.
PAPİLLOM NEDİR: Meme başı gibi çıkıntılar yapan iyi huylu tümörler.
PAPİLLOKARSİNOM NEDİR: Kötü huylu papillom.
PAPAVERİN NEDİR: Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid.
PAPİLLİT NEDİR: Görme sinirinin retinaya girdiği yerin(optik papilla)ödemli iltihabı.
PAPÜL NEDİR: Ciltteki, sınırları belirgin, kabarık, 1 cm’den küçük çaplı lezyonlardır.
PARA NEDİR: Yanında, yan. Örnek: (Para-aortik aortun yanında)
PARAKARDİAK NEDİR: Kalbin yanında, kalbe komşu.
PARALİTİK NEDİR: Felç olan, felçli kişi.
PARALİZİ NEDİR: Felç.
PARAMEDİAN NEDİR: Orta hattın yanında, orta hatta yakın.
PARAMEDİKAL NEDİR: Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren.
PARANAZAL NEDİR: Burun boşluğunun yanında, buruna komşu.
PARANKİM NEDİR: Bir organ yada bezin görev gören dokusudur. Örneğin, karaciğer parankimi denildiği zaman, karaciğerin bütünü anlaşılır.
PARAOZEFAGEAL NEDİR: Özefagusun ( yemek borusu ) yanında yer alan.
PARAPLEJİ NEDİR: Belden aşağı her, iki bacağın tutmaması, felç hali.
PARAPAREZİ NEDİR: Belden aşağı her iki bacağın kısmi felci, Örnek: hareket olup, yardımsız yürüyecek kadar güç olmaması.
PARATİROİD NEDİR: Tiroid bezi arkasında bulunan dört adet küçük beze verilen isim.
PARATİROİDEKTOMİ NEDİR: Paratiroidlerin ameliyatla çıkartılması.
PARATRAKEAL NEDİR: Nefes borusunun yanında yer alan.
PARAVERTEBRAL NEDİR: Omurganın ( Vertebral Kolon ) yanında yer alan.
PARAZİTEMİ NEDİR: Kanda parazit bulunması.
PARAZİT NEDİR: Asalak.
PARASENTEZ NEDİR: İçinde su veya cerahat toplanmış bir vücut boşluğundaki sıvıyı çıkarmak için yapılan delme ameliyatı.
PARENKİM NEDİR: Organın kendine özel doku yapısı.
PARENTERAL NEDİR: İlaç veya serumların ağız yolu ile değil damar yolu, kas içi gibi yollarla verilmesi.
PARESTEZİ NEDİR: Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar.
PARİETAL KEMİK NEDİR: Kafatasının her iki yan tarafındaki kemiklere verilen isim.
PAROKSİSMAL NEDİR: Ani ve geçici krizler halinde gelen.
PARONİŞİ NEDİR: Tırnak yatağı iltihabı, dolama.
PARSİYEL NEDİR: Bütününü kapsamayan, tam olmayan, kısmi.
PARTİKÜL NEDİR: Parçacık, zerre.
PARTUS NEDİR: Doğum.
PAROTİS BEZİ NEDİR: Kulak altı tükrük bezi.
PAROTİTİS NEDİR: Kabakulak.
PATELLA NEDİR: Diz kapağı kemiği.
PATOJEN NEDİR: Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar.
PATOGENEZ NEDİR: Hastalığın esas ve gelişimi.
PATOGNOMONİK NEDİR: Bir hastalık için çok özel belirti, bu varsa mutlaka o hastalık akla gelmelidir gibi.
PATOLOJİK NEDİR: Normal olmayan, hastalıklı.
PATOLOG NEDİR: Hastalık nedeni ile dokularda meydana gelen değişimleri inceleyen bilimle uğraşan kişi.
PEDİATRİ NEDİR: Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.
PEDİATRİST NEDİR: Çocuk hastalıkları uzmanı.
PELVİS NEDİR: Leğen kemiği.
PENİS NEDİR: Erkek cinsel organı.
PERİTON NEDİR: Karın içi organları çepeçevre saran, karın boşluğunun iç yüzünü örten zardır.
PERİTONİT NEDİR: Peritonun iltihabıdır.
PERORAL NEDİR: Ağız yolu ile.
PETEŞİ NEDİR: Ciltte nokta biçiminde kanamalar. (Damar dışına kan çıkması)
PHENOTYPE NEDİR: Kişinin kalıtsal yapısının dışa akseden görünümü, aynı tür fertlerini belirleyen, gözle görülebilen özelliklerin tümü.
PITRIASIS NEDİR: Daha çok gövdede ve uzuvların gövdeye yakın yerlerinde yerleşen, bazen kepeklenme gösteren bir cilt hastalığıdır. Çeşitli türleri vardır, bunlardan PITRIASIS VERSICOLOR’da deniz mevsimlerinde hasta olan bölge güneş ışını almadığı için daha belirgin hale gelir.
PLAK NEDİR: Plak, dermatologlar için açık bir anlamı olan ancak başkaları tarafından Bazen anlaşılmayan bir terimdir. Yüksekliğine oranla kapladığı alan geniştir ve keskin bir kenarı vardır. Plaklar en sık sedef hastalığında (psöriasis) görülür.
PLEVRA NEDİR: Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzünü örten zar.
PLEVRAL NEDİR: Plevraya ait.
PLÖREZİ NEDİR: Plevra iltihabı. Akciğerin üzerini örten plevra ile göğüs duvarını örten iki plevra yaprağı arasında sıvı birikmesi.
PLÖRİT NEDİR: Plevranın, sıvı birikmemiş kuru iltihabı.
POLİKİSTİK NEDİR: Bazı organlarda çok sayıda içi sıvı ile dolu oluşumlara verilen addır. Polikistik böbrek, polikistik meme gibi.
POLİP NEDİR: Organların ve vücut boşluklarının iç yüzünü kapsayan mukoza adı verilen tabakadan menşeini almış, saplı iyi huylu küçük ur.
PROSTAT NEDİR: Erkeklerde mesanenin altında ve idar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez.
PROSTATİT NEDİR: Prostat iltihabı.
PSORIASIS NEDİR: Halk arasında sedef hastalığı olarak bilinir. Sık rastlanan, özellikle diz ve dirseklerde ve vücudun diğer bölgelerinde rastlanan simetrik, kırmızı, kabuklanma ve pullanma gösteren bir cilt hastalığıdır. Sebebi bilinmemektedir.
PULMONER NEDİR: Akciğer veya akciğerlerle ilgili.
PULMONER ARTER NEDİR: Akciğerin büyük besleyici arteri.
PÜSTÜL NEDİR: Ciltte, içerisinde cerahat bulunan kabarık lezyonlardır.
RABİES NEDİR: Kuduz.
RADİUS NEDİR: Ön kolun dış tarafında (baş parmak tarafında) bulunan kemiktir.
RADİKAL NEDİR: Sebebe yönelik, köklü.
RADİKÜL NEDİR: İnce dal, küçük kök.
RADİKÜLİT NEDİR: Omurilikten çıkan sinirlerin (spinal sinir) kök iltihabıdır.
RADİKÜLOPATİ NEDİR: Spinal sinir köklerini tutan herhangi bir hastalık.
RADYOAKTİF NEDİR: Radyasyon yayan özelliğe sahip.
RADYODERMATİT NEDİR: Işına maruz kalmış ciltte meydana gelen dermatit.
RADYOLOJİ NEDİR: Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diğer yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır.
RADYOTERAPİ NEDİR: Işınlama kullanılarak yapılan tedavi yöntemi.
RAHİM NEDİR: Uterus, döl yatağı.
RAŞİTİZM NEDİR: D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır.Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.
RAYNAUD NEDİR: Sebebi bilinmeyen, daha çok orta yaşlı kadınlarda rastlanan bir rahatsızlık olup, özellikle soğuğa maruz kalınca parmaklarda morarma ve hissizleşme ile uyumlu bir damar rahatsızlığıdır.
REFRAKSİYON NEDİR: Kırılma.
REFRAKTOMETRE NEDİR: Görme bozukluklarını ölçen cihaz.
REJENERASYON NEDİR: Harap olmuş bir dokunun kendini yenilemesi, tamiri.
REJİONAL NEDİR: Bir bölgeye ait.
REGRESYON NEDİR: Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
REGURJİTASYON NEDİR: Yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağza geri gelmesi.
REHABİLİTASYON NEDİR: Fiziki hareket kusurlarını düzeltme, yeniden kazandırma.
RELAKSİN NEDİR: Gebelik esnasında meydana gelen ve doğum işlevinde gevşetici rol oynayan hormon.
REMİSYON NEDİR: Hastalık belirtilerinin sönmesi.
RENAL NEDİR: Böbrekle ilgili.
RENAL ARTER NEDİR: Böbrek arteri.
REPRODUKTİF NEDİR: Çoğalabilen.
RESPİRASYON NEDİR: Solunum, nefes almak.
RESPİRATUVAR SİSTEM NEDİR: Solunum sistemi.
RETANSİYON NEDİR: Birikme, toplanıp kalma. ( Örnek: İdrar retansiyonu; idrar tutulması, idrar yapamama.)
RETİKÜLER NEDİR: Ağ gibi, ağ biçiminde.
RETİNA NEDİR: Gözün en iç tabakası, ağ tabaka.
RETİNİT NEDİR: Retina iltihabı.
RETROBULBER NEDİR: Göz küresinin arka kısmı.
RETROBULBER NÖRİT NEDİR: Görme sinirinin, gözün arka kısmındaki bölümünün ani görme kaybı ile karekterize iltihabi durumu.
RETROGRESSİV NEDİR: Gerileyen.
RETROPERİTONEAL NEDİR: Periton zarının arkasında.
RETROVERSİ NEDİR: Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması.
REVASKÜLARİZASYON NEDİR: Yeniden damarlanma.
REZEKSİYON NEDİR: Bir organ veya vücut kısmının bir bölümünün veya tamamının çıkartılması.
REZİDÜ NEDİR: Artık, bakiye.
REZİDÜEL NEDİR: Kalan, artan. ( Örnek: Rezidüel İdrar; İdrar yapıldıktan sonra çıkmayan geride kalan idrar.)
REZİSTAN NEDİR: Mukavim, dirençli.
REZİSTANS NEDİR: Direnç, mukavemet.
REZORBSİYON NEDİR: Emilme.
SAFRA NEDİR: Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür.
SAFRA KESESİ NEDİR: Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak bağırsağına safra salgılamaktır.
SAK NEDİR: Kese, torba.
SAKKÜLER NEDİR: Keseye benzer, torba gibi.
SAKRUM NEDİR: Kuyruk sokumu.
SAKRALİZASYON NEDİR: Beşinci bel omuru ile kuyruk sokumu kemiğinin birleşik olmasına verilen isim.Yapısal bir farklılıktır.
SAKROİLİAK EKLEM NEDİR: Sakrumla kalça kemiğinin, sağda ve solda yapmış olduğu eklem.
SADİZM NEDİR: Başkalarına acı vermekten cinsel haz duyma.
SADİST NEDİR: Başkasına işkence etmekten zevk alan kişi.
SAGİTTAL NEDİR: Vücudu sol, sağ şeklinde ortadan ayıran düzlem.
SALİSİLİK ASİT NEDİR: Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde.
SALMONELLA NEDİR: Bir bakteri türü.
SALPİNKS NEDİR: Tuba uterina, rahimle yumurtalıklar arasındaki geçişi sağlayan, sağlı sollu iki tarafta bulunan tüpler.Tüplerin tıkalı olması kısırlığa neden olur.
SALPENJİT NEDİR: Tuba uterinaların iltihabı.
SEDASYON NEDİR: Hastanın sakinleştirilmesi.
SİMPLEKS NEDİR: Tek maddeden oluşmuş, basit, sade.
SİNÜZİT NEDİR: Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.
SİROZ NEDİR: Bir organda sertleşme ile uyumlu fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin görevini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.
SİTOLOJİ NEDİR: Hücre bilimi.
SKOLYOZ (SKOLİOSİS) NEDİR: Omurganın sağ veya sola doğru eğrilikleri ile uyumlu şekil bozukluğu.
STERNUM NEDİR: İman kemiği.
SUBKARİNAL NEDİR: Karinanın altında. (Karina NEDİR: Trakea’nın ikiye ayrıldığı yere verilen isim)
SUBPLEVRAL NEDİR: Akciğer zarının altında.
SÜT BEZESİ NEDİR: Meme dokusu içerisindeki süt üreten bezler.
TABES DORSALİS NEDİR: Sfilizin ilerlemiş döneminde sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak dengesizlik, yürüme güçlüğü görme bozuklukları ile seyreden tabloya verilen isimdir.
TALAMUS NEDİR: Orta beyindeki bir çekirdek grubuna verilen addır.
TALASEMİ NEDİR: Kalıtsal bir kan hastalığıdır. Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda daha sık görülür.
TAKİPNE NEDİR: Çok hızlı solunum.
TARTAR NEDİR: Diş taşı.
TELENJİEKTAZİ NEDİR: Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlar.
TELEKARDİOFON NEDİR: Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alet.
TELEPATİ NEDİR: Beş duyu işe karışmaksızın düşüncelerin, bu duyuların üstünde bir yolla aktarılması.
TEMPORAL BÖLGE NEDİR: Şakak bölgesi.
TENDİNİT NEDİR: Tendon iltihabı.
TENDON NEDİR: Kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar.
TENESMUS NEDİR: Rektum veya mesanenin iltihaplı durumlarında görülen, ağrılı işeme veya defekasyon duygusu.
TENYA NEDİR: Barsak paraziti, şerit, yassı solucan.
TESTOSTERON NEDİR: Erkek seks hormonuna verilen addır.
TREMOR NEDİR: İrade dışı titremelere verilen addır. Örneğin, Hipertiroidi (Tiroid bezinin fazla çalışması) adı verilen rahatsızlıkta ellerde görülen ince amplitüdlü titremelere tremor adı verildiği gibi, Parkinson da görülen kaba ve büyük amplitüdlü titremelere de tremor denir.
TROMBOZ NEDİR: Kan damarlarının pıhtı veya ateron (kolesterol) plakları oluşarak tıkanmasıdır.
ULNA NEDİR: Önkolun iki kemiğinden içte (serçe parmağı tarafında) olanıdır.
ULTRASOUND NEDİR: İnsan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları. Ultra-ses.
ULTRASONOGRAFİ NEDİR: Ultra-ses kullanılarak elde edilen görüntüler.birçok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları gibi ses dalgalarının kolayca geçebileceği konumdaki organların tetkikinde etkili bir inceleme yöntemidir.Şua söz konusu değildir.
ULTRAVİOLE NEDİR: Dalga boyu 2000-4000 arası olan mor ötesi ışınlar.
UTERUS NEDİR: Rahim, döl yatağı.
UTERUS BİCORNİS NEDİR: Uterusun iki boynuzlu olması anlamında bir terimdir. Uterusun üst kısmının çökük olması nedeniyle her iki uç kısımlarının beligin hal alması sonucu ortaya çıkan görünümdür.
UVULA NEDİR: Küçük dil.
VAGOTOMİ NEDİR: Vagus sinirinin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla dallarından birisinin kesilmesidir.
VAGUS NEDİR: Nervus Vagus onuncu kafa siniridir, kafatasından çıktıktan sonra mide , barsak sisteminin bir kısmına, kalp ve akcigerlere dallar verir.Bu sistemlerin fonksiyonlarında önemli rol oynayan bir sinirdir.
VAJEN NEDİR: Kadın cinsel organı.
VAJİNİT NEDİR: Vajina iltihabı.
VAKSIN NEDİR: Aşı
VARİS NEDİR: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu veya kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişleyerek kıvrımlı bir hal almasıdır.Yüzeyel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.
VARİKOSEL NEDİR: Erkeklerde spermatik kordon venlerinin genişlemesi sonucu torbalar içerisinde varis oluşumu.
VASKÜLİT NEDİR: Damar iltihabı.
VAZODİLATASYON NEDİR: Damar genişlemesi.
VAZODİLATATÖR NEDİR: Damar genişletici etkiye sahip ilaç, madde.
VAZOKONSTRÜKSİYON NEDİR: Damarları büzülmesi, kasılması.
VAZOKONSTRÜKTÖR NEDİR: Damarları büzen etkiye sahip ilaç, madde.
VAZOSPAZM NEDİR: Damar kasılması, büzülmesi.
VEJETERYAN NEDİR: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.
VEN NEDİR: Kirli kanı kalbe taşıyan damarlar.
VERTİGO NEDİR: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.
VİTİLİGO NEDİR: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile uyumlu, normal bölgelerden keskin sınırlarla ayrılan beyaz lekeler.
YABANCI CİSİMLER NEDİR: Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, bağırsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, veya tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir.
YAĞ EMBOLİSİ NEDİR: Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.
YAĞLI DEJENERASYON NEDİR: En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.
YALANCI GEBELİK NEDİR: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir.
ZAR NEDİR: Anatomide makroskopik veya mikroskopik boyutlu, az veya çok farklılaşmış veya karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır.
ZATÜRREE (PNÖMONİ) NEDİR: Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, Bazen birincil veya ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut veya subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir.
ZAYIFLIK NEDİR: Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması.
ZEHİR NEDİR: Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal veya biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir.
ZEHİRLENME NEDİR: Bir zehrin vücutta emilmesi ile ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal veya biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalık haline veya ölüme yol açar.
ZEKA NEDİR: Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği veya gücü.
ZEKA GERİLİĞİ NEDİR: Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen veya bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
ZEKA YAŞI NEDİR: Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü.
ZİGOMA NEDİR: Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi.
ZİGOT NEDİR: Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre.
ZONA NEDİR: Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs.
ZOOFİLİ NEDİR: Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Bazen aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.