iyimi boyle bilgi sitesi

Müzik ve Fen

Müzik ve Fen

Müzik aletleri ile fende karşılaştığımız ses konusu birebir ilişkilidir. Br müzik aleti yapabilmek için sesin özelliklerini bilmek gerekir. Müzik aletlerinin bazıları telin titreşimi ile, bazıları havanın titreşimi ile, bazıları da üzerine gerilmiş deri ya da plastik yüzeyin titreşimi ile ses üretir. Müzik aletleri şu 3 kategoride incelenir:

a) Telli Çalgılar

b) Üflemeli Çalgılar

c) Vurmalı Çalgılar

Ttelli-calgilarelli Çalgılar

Farklı kalınlık ve uzunluklardaki tellerin titreşmesiyle farklı frekanslar ve ince ve kalın sesler oluşur. Örneğin; bağlama, gitar, kanun, keman

Üflemeli Çalgılar

uflemeli-calgilarBu çalgılarda titreşen, havadır. Sanatçı, bazı deliklere parmağını koyarak titreşen havanın uzunluğunu değiştirir. Böylece farklı frekanslar ve ince ve kalın sesler oluşur. Örneğin; flüt, klarnet, zurna, borazan, trompet, sipsi, kaval, ney

 

Vurmalı Çalgılar

vurmali-calgilarBu çalgılarda titreşen, gerilmiş olan deri veya plastiktir. Bu malzemenin gerginliği, çalgının gövde şekli, sesin farklı frekanslarla ince veya kalın çıkmasını sağlar. Örneğin; davul, trampet, darbuka, piyano.

NOT: Piyano, tuşlu bir müzik aleti olmakla birlikte tuşlara vurulduğunda içindeki tokmaklar tellere vurduğu için vurmalı bir müzik aletidir. Yani piyano içinde teller olduğu ve tellerden ses çıkardığı için telli bir çalgı değildir. Tellere vurularak ses çıktığı için vurmalı bir çalgıdır.

Tiz ve Pes Ses

muzik-ve-gurultuMüzisyenler, terimsel olarak ince sesleri tiz, kalın sesleri ise pes olarak adlandırırlar. Örneğin; sipsi çok tiz kaval daha pes, ney ise çok daha pes bir ses çıkarır.

Müzik ve Gürültü Arasındaki Fark Nedir?

İnsan kulağı sesleri müzik ve gürültü olarak ayırt eder. Düzenli frekanstaki seslere müzik, düzensiz frekanstaki seslere ise gürültü denir.

Ses dalgasının ne olduğu ve nasıl oluştuğu ile ilgili detaylı bilgi için “Ses Nedir? Ses Dalgası Nasıl Oluşur?” adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Ses hızı ve ses hızına etki eden özelliklerle ilgili detaylı bilgi için “Sesin Hızı Kaçtır ve Ses Hızına Etki Eden Faktörler Nelerdir?” adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Sesin özellikleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek içinSesin Özellikleri: Sesin Yüksekliği, Sesin Şiddeti, Sesin Tınısı” adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Ses ile ilgili detaylı bilgi edinmek için “Sesin Rezonansı, Sesin Yansıması ve Soğurulması” adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.