iyimi boyle bilgi sitesi

Gelişmişliklerine Göre Hücreler: Ökaryot Hücre ve Prokaryot Hücre

Gelişmişliklerine Göre Hücreler: Ökaryot Hücre ve Prokaryot Hücre

Hücre: Organizmanın canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir. Hücre türü ne olursa olsun her hücre ortak olarak 3 şeye sahiptir:

– Bütün hücreler, hücre içini çevresinden ayıran bir hücre zarına,

– Jel benzeri bir sitoplazmaya,

– Hücrenin kalıtsal materyali olan DNA‘ya sahiptir.

Hücreler gelişmişliklerine iki sınıfa ayrılırlar.

 

 

1. Prokaryot (İlkel) Hücreler: Bu hücrelerin zarla çevrili organel ve çekirdekleri yoktur. Prokaryot hücreler genetik materyale sahiptir ancak bu genetik materyal çekirdek ile çevrili değildir; sitoplazmaya dağılmış bir haldedir.

*** Prokaryot hücreler, bakteriler ve mavi-yeşil algler gibi tek hücreli canlılarda bulunur.

2. Ökaryot (Gelişmiş) Hücreler: Bu hücreler zarla çevrili bir çekirdek ve zarla çevrili organellere sahiptir. Genetik materyal olan DNA ve RNA çekirdek içerisinde bulunur. Organeller, hücrelerin hayatsal fonsiyonlarını gerçekleştiren bir nevi küçük organlardır.

*** Ökaryot hücreler; hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve öglena (kamçılı hayvan), paramesyum (terliksi hayvan), amip gibi tek hücreli bazı canlılarda bulunmaktadır.

NOT: Organeller, belirli işlevleri yerine getirmek üzere özelleşmiş yapılardır. Organeller sitoplazma içerisinde bulunurlar. Bu organellerden sadece ribozom hem prokaryot hem de ökaryot hücrelerde bulunur. Ribozom dışındaki organeller yalnızca ökaryot hücrelerde bulunur.

Ökaryot hücrelerdeki organeller de bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillderde bulunabilir ya da bazı organeller hayvan, bazı organeller bitki hücrelerinde bulunabilir. Şimdi hangi organeller hayvan, hangi organeller bitki hücrelerinde ne şekillerde bulunuyor inceleyelim.

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.