iyimi boyle bilgi sitesi

Geçmişten Günümüze Robotlar

Geçmişten Günümüze Robotlar

Robot bilimine robotik adı verilmektedir. Robotik terimi, ilk kez Isaac Asimov tarafından kullanılmıştır.
Robot tanımının bugün ulaştığı noktada, robot, çevresini algılayan, kendi kendine (otonom) çalışabilen, yapması gerekeni kendiliğinden yaparak amaçlanan şeyi gerçekleştiren ve çevresiyle etkileşime girebilen yapıdır.
Robotlar, insan sağlığı ve hayatı için tehlike yaratan durumlarda rahatlıkla kullanılmaktadır.

Robot Fikrinin Ortaya Çıkışı

Robot teknolojisi, her ne kadar son 50 yılda büyük gelişme göstermiş olsa da, aslında tarihi çok daha eskidir. Akıllı makinelerin insanlar tarafından düşlenmesi, insanlık tarihi kadar eskidir. Gerek mitolojilerde, gerekse uygulamalarda bunun izlerini bulmak mümkündür.
Günümüzde, robotlarla ilgili gelişmeler giderek hızlanmaktadır. Robotlar gelecek yıllarda, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, eğitim alanında öğrencilere eğitici olarak destek olmak, tıp alanında (nanorobotlar yoluyla) ameliyatların ya da daha küçük girişimlerde yardımcı olmaktır. Bunların yanı sıra savaş robotları da gündemdedir ve savaş robotunun etiği tartışılmaktadır.

Robotlar hayatımıza çok eski zamanlarda girmişlerdir. Robotların tarihi milattan önce 800 lü yıllara kadar dayanır.  Bu konudaki bilgiye “Modern Dönem Öncesi İlk Robotlar” linkinden ulaşabilirsiniz.

Yakın dönemdeki 1900-2000 li yıllarda robot teknolojisinde büyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu konudaki bilgiye ise “Modern Robotların Kısa Tarihi” linkinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.