iyimi boyle bilgi sitesi

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Daha önce atom ile ilgili detaylı bilgileri Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde detaylı olarak anlatmıştık. Şimdi bu bilgileri biraz hatırlayıp üzerine yeni bilgiler ilave edeceğiz.

Maddenin temel yapı birimi olan atom, çekirdek ve enerji seviyelerinden oluşur. Çekirdekte pozitif (+) yüklü proton ve nötr olan nötron, enerji seviyelerinde ise negatif (-) yüklü elektronlar bulunur. Proton ve nötron çekirdekte hareketsiz, elektronlar ise enerji seviyelerinde hareketlidir.

Elektronlar enerji seviyelerinde hızla hareket etmektedir ve bir atomdan diğerine geçebilir. Çekirdekteki protonlar ise çekirdekten ayrılmadıklarından dolayı bir atomdan diğerine geçemezler. Bu nedenle elektrik akımı elektronların hareketi nedeniyle oluşur.

Elektrik akımı katılarda serbest elektronlar, sıvı ve gazlarda ise iyonlar sayesinde meydana gelir.

Cisimler, bulundurdukları yüklere göre pozitif yüklü, negatif yüklü ve nötr cisimler olabilir.

Nötr Cisim: (+) ve (-) yük sayısı birbirine eşit olan cisimdir. Nötr cisimler yüksüz değildir. Sadece zıt yüklerin sayısı birbirine eşittir.

Pozitif Yüklü Cisim: (+) yük sayısı (–) yük sayısından fazla olan cisimdir. Bu şu şekilde gerçekleşir: (+) yükler hareket etmediği için elektron kaybeden cisim pozitif yüklü olur.

Negatif Yüklü Cisim: Elektron alan cisim negatif yüklü olur. Böylece (-) yük sayısı (+) yük sayısından fazla hale gelir.

Elektriklenme

Elektrik yüklerinin (elektronların) bir cisimden başka bir cisme geçmesine ve bunun sonucunda cisimler arasında itme ve çekme gibi etkileşimler oluşmasına elektriklenme denir.

Yüklü Cisimlerin Birbirine Etkisi

1. Aynı cins yükle yüklü cisimler yandaki şekilde görüldüğü üzere birbirini iterler.

 

2. Zıt yüklerle yüklü cisimler ise birbirlerini yandaki şekilde görüldüğü üzere çekerler.

 

3. Nötr iki cisim yandaki şekilde görüldüğü üzere birbirini itmez ya da çekmez.

 

 

 

4. Yüklü bir cisim ile nötr bir cisim arasında çekme kuvveti oluşur.

 

 

 

NOT: Cisimlerin birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvveti, yük miktarı (q) arttıkça artar. Yani cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvet,  yük miktarı (q) ile doğru orantılıdır.

NOT: Cisimlerin birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvveti, cisimlerin arasındaki uzaklık arttıkça azalır. Yani cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvet, cisimler arasındaki mesafe ile ters orantılıdır.

Bütün cisimlerin etkileşimleri ise aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.Elektriklenme çeşitleri konusuna Elektriklenme Çeşitleri linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yazıya 1. yorum yapılmış.

Gezilecekyerler 17 Ekim 2017

Çok ilginç
Okuması keyifliydi Teşekkürler