iyimi boyle bilgi sitesi

Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir

Dini Bilgiler 21 Temmuz 2016
Dört Büyük Meleğin Görevleri Nelerdir

Melekler, çevremizde ve her yerde bulunurlar. Meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. İslam dinine göre dört büyük melek vardır. Tüm meleklerden daha üstün olan bu dört büyük melek Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket ederler.

Dört Büyük Melek

Cebrail Aleyhisselam: Dört büyük melekden en büyükleri olduğu rivayet edilir. Vahiy meleğidir Allah’tan aldığı emirleri peygamberlere iletmekle görevlidir. Allah katında çok itibarlı bir melektir. Diğer meleklerin itaat ettiği yenilmez bir güce sahip olan melektir. Kur’an’da Cebrail’in ismi Cibrîl, Rûhu’l-Kudüs, Ruhu’l-Emîn, Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir.

Mikail Aleyhisselam: Dört büyük meleklerden ikincisi olan melektir. Mikail, tüm tabiat olaylarından sorumlu olan melektir. Mikail kelimesi “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” anlamına gelir. “Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır” (Bakara, 2/98)

İsrafil Aleyhisselam: Dört büyük melekten bir tanesi olan İsrafil, Kıyamet zamanı geldiği zaman sura üfleyecek olan melektir. İsrafil iki defa sura üfleyecektir. İlk sura üflediğinde yerler ve gökler yok olacak, dağlar birbirlerine çarpacak ve kıyamet kopacaktır. İkinci kez sura üflediğinde ise bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûr’a üfürülür Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler” (Yasin, 36/51).

Azrail Aleyhisselam: Dört büyük melekten biri olan Azrail’in görevi can almaktır. Ölüm vakti geldiği zaman her insanın canı Azrail tarafından alınacaktır. Eceli gelen insanların ruhlarını Azrail teslim alır. Azrail ölüm meleğine Melekü’l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.

Yorumlar

Yazıya 1. yorum yapılmış.

Fevzikirar 14 Eylül 2017

Saygiler dùnya mùsùlmanlar