iyimi boyle bilgi sitesi

Sürdürülebilir Kalkınma

Eğitim 17 Eylül 2017
Sürdürülebilir Kalkınma

Doğal kaynakların çoğu enerji elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Enerji farklı iki tür kaynaktan elde edilmektedir: Yenilenebilir ve yenilenemez enerji.
Yenilenemez Enerji: Kullanıldıkça doğada azalan ve zamanla da tükenebilen enerji türüdür. Fosil yakıtlar dediğimiz kömür, petrol, doğal gaz, odun ve ayrıca da nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarını oluşturur. Enerji elde etmek için kullanılan fosil yakıtlar, yakıldıklarında oluşturdukları CO (Karbonmonoksit) ve CO2 (Karbondioksit) gibi atık maddeleri salarak ile doğaya zarar vermektedir. Sonuçta sera etkisi, küresel ısınmaya ve iklim değişiklikleri gibi küresel ve çevresel sorunlara neden olmaktadır.
Yenilenebilir Enerji: Kullanıldığında zamanla azalmayan ya da tükenmeyen enerji türüdür. Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Çevre kirliliğine yol açmaz.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Doğal varlıkların etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Çünkü biz insanlar doğal kaynakları hızla tüketmekteyiz. Son yüzyılda doğal varlıkların % 50 sinden fazlasını tükettik. Malesef bu hızla gidersek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakamayacağız.

Gelecek nesillerin de dünyadaki kaynakları kullanabilmesi için insanların doğal kaynaklara zarar vermeden, bilinçli kullanımının planlanmasına sürdürülebilir kalkınma denir. İnsanların kalkınması, doğal varlıkların korunması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur, doğal kaynakların tasarruflu kullanılması ve sonuna kadar kullanılmamasıdır. Sürdürülebilir kalkınma bu dengeyi sağlayarak planlama yapılmasını sağlar.

Sürdürülebilir kalkınma, 3 temel etkene dayanır. Bunlar sosyal yapı, ekonomi ve çevredir.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Verilebilecek Bazı Örnekler

• Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak kaynak israfı önlenebilir.
• Artık ve atık maddelerin yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların kullanımı azaltılabilir.
• Biyo-teknolojik çalışmalarla beslenme sorunlarına çözüm bulunabilir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Faydaları

1. Sürdürülebilir kalkınma insan ve doğanın birbiri ile uyum içinde olmasını sağlar.
2. Doğal kaynaklar korunur; bu sayede gelecek nesillerin ihtiyaçları karşılanmış olur.
3. Hem doğal çevre korunur hem de kalkınma sürdürülebilir hale gelmektedir.
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sayesinde kaynaklar israf edilmez.
5. Enerji tasarrufu sağlanır.
6. Kaynaklar etkin olarak kullanıldığı için dünya daha yaşanabilir olacaktır.
7. Dünyadaki kaynakların insanlar arasında eşit dağılımını sağlar. Bu sayede savaşlar ve çatışmalar engellenmiş olur.
8. Kaynakların fazla kullanılması engellendiği için hayat kalitesi ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.
9. Atık maddeler azalacağı için çevreye zarar verilmez.
10. Geri dönüşümün önem kazanmasından dolayı çeşitli iş olanakları oluşacak ve doğal kaynak kullanımı azalacaktır.

Yorumlar

Yazıya 1. yorum yapılmış.

fadik 5 Mart 2018

çok güzel işe yarrradı