iyimi boyle bilgi sitesi

Sedasyon Nedir

Sedasyon Nedir

Anestezi uzmanı tarafından uygulanan bir anestezi yöntemdir. Hastanın damar yolundan verilen sedatif ilaçlarla hastanın derin bir uyku haline sokulmasıdır. Ama bu uyku derinliği genel anestezi de olduğu gibi tamamen bayılma durumu değildir. Hasta sedasyon altında kendi başına rahatlıkla nefes alabilir. Basit cerrahi ameliyatlarda ve endoskopi gibi bazı girişimlerde sedasyon yöntemi uygulanır.

Sedasyon yönteminin en büyük avantajı ise, anestezi derinliğini ayarlayabilme imkanı vermesidir. Sedasyon yöntemi, hafif sedasyon ve derin sedasyon olmak üzere 2 türlü uygulanabilir.

Sedasyon anestezi nedirHafif Sedasyon

Hasta uyutulmadan sadece rahatlatmak için anestezi yapılmasıdır. Hasta ameliyatı izleyebilir, konuşabilir ama ameliyat bittiğinde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlayamaz. Çok küçük ameliyatlarda ve girişimlerde bu yöntem tercih edilir.

Derin Sedasyon

Hasta tamamen uyutulur ama baygın durumda değildir. Sadece derin bir uyku halindedir. Kendi başına nefes alabilir, Uyarıldığında veya seslenildiğinde tepki verebilir.

Sedasyon Yöntemi Hangi Durumlarda Kullanılır

Geniş bir kullanım alanı olan sedasyon yönteminde bazı kullanım alanlarını sıraladık. Bunların dışında aneztezi uzmanı gerekli gördüğü diğer durumlarda güvenli bir anestezi yöntemi olan sedasyon yöntemini kullanabilir. Özellikle ameliyat dışında dış anestezi isimi verilen bir ekip tarafından küçük girişimler için sedasyon yöntemi kullanılmaktadır.

 • sedasyonKüçük ameliyatlarda kullanılabilir.
 • Küretaj ameliyatlarında derin anestezi yöntemi kullanılabilir.
 • Lokal anestezi altında yapılan ameliyatlarda ek olarak rahatlatmak amacıyla yapılabilir.
 • Epidural anestezi veya spinal anestezi yöntemi uygulanan ameliyatlarda hastayı rahatlatmak için kullanılabilir.
 • MR çekimlerinde kullanılabilir.
 • BT çekimlerinde kullanılabilir.
 • Girişimsel Radyoloji işlemlerinde kullanılabilir.
 • Diş tedavilerinde kullanılabilir.
 • Küçük çocukların röntgen veya mr gibi çekimlerinde hareket etmeden yatması için kullanılabilir.
 • Tiroid biyopsisi için kullanılabilir.
 • Gastroskopi işlemlerinde kullanılabilir
 • Kolonoskopi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Double Balon uygulamalarında kullanılabilir.
 • Endoskopik Ultrasonografi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Karaciğer biyopsisi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Böbrek biyopsisi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Meme biyopsisi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Prostat Biyopsisi işlemlerinde kullanılabilir.
 • Ekstracorporeal shock wave lithotripsy Taş Kırma işlemlerinde
 • Bronkoskopi işlemlerinde kullanılabilir.
 • İnvitro fertilizasyon işlemleri (IVF)
 • Jinekolojik muayenede kullanılabilir.
 • HSG çekimleri işlemlerinde kullanılabilir.
 • Elektroenselofolagrafi (EEG)
 • Kemik iliği uygulamasında kullanılabilir.
 • Intratekal kemoterapi uygulamasında kullanılabilir.
 • Psikiyatri bölümünde Elektrokonvülzif Tedavi (EKT)

Sedasyonda Kullanılabilen İlaçlar

Ameliyathane koşullarında bulunmak kaydıyla aşağıdaki ilaçlardan 2-3 tanesini birlikte kullanarak aneztezi derinliği ayarlanabilir.

1- Propofol
2- Ketamin
3- Midazolam
4- Opioidler
5- Tiyopental
6- Ketofol
7- Flumazenil
8- Kloral hidrat
9- Nitröz Oksit

Diğer anestezi yöntemleri olan Genel Anestezi ve Spinal Anestezi hakkında bilgi almak için linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.