iyimi boyle bilgi sitesi

Kan Değerleri ve Anlamları Nedir

Kan Değerleri ve Anlamları Nedir

Kan değerleri, hastaya doğru teşhis konulması için istenilen bir kan testidir. Genellikle bir enjektör kullanılarak koldaki bir toplardamardan bir kaç tüp kan örneği alınarak yapılır. Alınan kan örneği laboratuvar ortamında analiz edilerek kan değerleri yani tahlil sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Kan Tahlili Kısaltmaları

Hb (Hemoglobin): Vücuttaki kan miktarını ölçer. Çıkan sonuçtan kişide ne çeşit bir kansızlık(anemi) olduğu ya da aşırı kan yapma durumu anlaşılır. Kanda bir iltihabın olup olmadığına, lösemi ve kan iliği gibi hastalıkların bulgularının olup olmadığına bakılır.

PLT-Platelets: Kanda pıhtılaşmayı sağlayan hücreleri gösteren değerlerdir. Trombositler ,vücudun kanamayı durdurmak için pıhtı oluşumuna yardımcı olan küçük renksiz kan hücreleridir. Sağlıklı bir kişide normal PLT değer sayısı, 150.000 ile 400.000 arası olmalıdır. Ancak genel olarak ölçülen PLT değerinin 150 binden az, 400 binden fazla olması durumunda kişide bir sorun olabilir.

Kolesterol – Trigliserid: Kandaki yağ oranlarını gösteren değerlerdir.

HDL: Kandaki yağ oranını gösteren, yararlı kolesterol olarak bilinen değerdir.
LDL:
 Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kandaki yağ oranını gösteren, zararlı kolesterol olarak bilinen değerdir.

AST – ALT: Karaciğer fonksiyonlarının izlendiği bir değerdir. Yüksek alkol alanlarda, kalp ve kas hastalığı olanlarda yüksek çıkmaktadır.

ESR (Sedimantasyon): Sedimantasyon, kelime olarak çökelme anlamına gelmektedir. Kanın çökme hızını gösteren bir değerdir. Bağışıklık sistemi hastalıkları, Romatizmal hastalıklarda, kan hastalıklarında, vücuttaki iltihaplanma (inflamatuvar) oranını tespit eden bir testtir. Normal sedimantasyon değerleri;

  • 50 yaşın altındaki kadınlar 0 – 20 mm / saat
  • 50 yaşın altındaki erkekler 0 – 15 mm / saat
  • 50 yaşın üstündeki kadınlar 0 – 30 mm / saat
  • 50 yaşın üstündeki erkekler 0 – 20 mm / saat
  • Çocuklar 0 – 10 mm / saat
  • Yenidoğan 0 – 2 mm / saat. Sedimantasyon testi, yarım saatte, iki saatte ve 24 saatte olmak üzere değişik zamanlarda ölçümü yapılır.

Üre Bun: Böbreklerin işlevini gösteren bir değerdir. Böbrek yetersizliği olduğunda yüksek çıkmaktadır.kan üre azotu (Bun) olarak ölçülür. Böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını görmek için bir Bun testi yapılır. Bun kreatininin ideal oranı 7 ila 20 mg / dL (2.5 ila 7.1 mmol / L) arasında olmalıdır. Bu değerlerin üzerinde yüksek çıkması durumu böbreklerde herhangi bir sıkıntı olabileceğin habercisidir.

Mean Platelet Volume(MPV): Kandaki ortalama trombosit hacmini ve kandaki trombositlerin ortalama boyutunu tanımlayan ölçüdür. En doğru ve sağlıklı çıkarımlar için, MPV değerlerinin PLT yani trombosit değerleriyle birlikte okunması gerekmektedir. MPV ölçümünde bir litrenin 1015’te biri olan femtolitre (fL) kullanılır. MPV değerlerinin normal aralığı; 7,5 fl – 11,5 fl’dir. Bu durum trombositlerin 2,65 – 2,8 mikrometre çaplarında olduğunu belirtir. MPV değerleri 9,7 fl – 12,8 fl aralığında ise, genel olarak sağlıklı olarak değerlendirilir.

Hct(Hematokrit):Kanda bulunan hemoglobin ve eritrosit miktarlarını veren değerlerdir. Düşük çıktığı durumlarda anemi, kemik iliği problemleri, lösemi ve kan kayıplarını gösterirken, ishal gibi su kayıplarının da habercidir. Yüksek çıkması durumlarda Akciğer hastalığı, bazı tümörler ve polisitemi rubra Vera olarak bilinen kemik iliği gibi bozukluğu düşünülmektedir.

Normal Hematokrit değerler;

Yenidoğan: % 55 – % 68
Bir (1) yaş: % 29 ila % 41
On (10) yaş: % 36 ila % 40
Yetişkin erkekler: % 42 ila % 54
Yetişkin kadınlar: % 38 ila % 46

Ürik asit: Protein yıkımı olduğunda yüksek çıkar. Gut hastalığı ve böbrek hastalıklarında değer yüksektir. Protein ağırlıklı beslenenlerde ve doku yıkımlarında yüksek olma olasılığı fazladır.

GGT-ALP: Karaciğer ve safra hastalığı olanlarda yüksek çıkan değerlerdir. ALP kemik hastalığı olanlarda da yüksek çıkmaktadır. Hamilelerde ve çocuklarda yüksek çıkması normal sayılır.

CRP: Yeni oluşmakta olan enfeksiyonun ya da inflamasyonun belirtisidir.

FT3, FT4, TSH: Tiroid bezi ile ilgili bilgiler veren kan değerleridir.

PT, PTT, İNR: Kan pıhtılaşma düzeylerini veren değerlerdir.

HBsAg, AntilHBs: Hepatit B sorgulaması yapılabilen değerdir.

Anti HCV: Hepatit C varlığını sorgular.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.