iyimi boyle bilgi sitesi

Tekirdağ’ın Camileri

Dini Bilgiler 13 Kasım 2015
Tekirdağ’ın Camileri

Ayas Paşa Camii Ve Külliyesi: Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1525 yılında yaptırılmıştır. 1538 yılında vefat eden Ayas Mehmet Paşa’nın kabir taşı kitabesinde Evahir-i Safer 946 yazılıdır. Ayas Paşa Camii kubbeyle örtülüdür. Son cemaat yeri ile ana mekandan oluşan kesme ta duvarlarla örülü küçük yapıdır. Caminin güzel bir şadırvanı, bahçesinde şimşir ağaçları vardır.

Cami-i Kebir (Şarköy Ulu Cami): Tekirdağ ili Şarköy ilçesinde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelememiştir. Kaynaklardan Malkara’yı ele geçiren Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Cami 14.yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Değişik zamanlarda yapılan onarımlar nedeni ile orijinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır.

Çarşı Camisi: (Hasip Bey Camisi): Tekirdağ ili Hayrabolu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapımını Kethüdazâde Çorumlu Mustafa Bey başlatmıştır. Ama bir süre sonra Kethüdazâde Çorumlu Mustafa Bey’in ölümü üzerine, torunu Mehmet Hasip Bey tarafından yapımına kaldığı yerden devam edilip 1686-1687 yılında tamamlanmıştır. Çarşı camisi, dikdörtgen planlı, tek katlı ve ahşap çatılıdır. Yakın tarihlerde yapılan onarımlardan ötürü özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Yanında kare kaideli, yuvarlak yivli gövdeli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Caminin Çorumlu Mustafa Bey’in mezarının da bulunduğu avlusu önünden geçen yol nedeniyle kamulaştırılmış ve küçültülmüştür.

Çelebi Sultan Mehmet(paşa) Cami: Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bu cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılmıştır. Caminin mimarı Çelebi Sultan Mehmet dönemi vezir ve mimarı olan Hacı İvaz Paşa’dır. Hacı İvaz Paşa aynı zamanda Bursa Yeşil Külliyesi’nin de mimarıdır. Çelebi Sultan Mehmet camisini, İvaz Paşa’nın ismiyle de tanınmış olup, halk arasında Paşa Camisi olarak da anılmaktadır. Çelebi Sultan Mehmet camisini kesme taştan dikdörtgen planlı olup, üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Duvar işlemelerinde kesme taşların arazına tuğla derzler yapılmıştır. Değişik zamanlarda onarım geçiren Çelebi Sultan Mehmet camisi, orijinalliğinden bütünüyle uzaklaşmıştır. İbadet mekanı iki sıra halinde pencerelerle aydınlatılmıştır. Mihrap niş şeklinde olup, bezeme yönünden bir özellik taşımamaktadır. Yanındaki minaresi taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Çelebi Sultan Mehmet camisinin çatısı 2004 yılında çökmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Eski Camii: Tekirdağ şehir merkezinde Ertuğrul mahallesinin, Hükümet Caddesi’nde yer almaktadır. İlk yapılan camii tamamen yandıktan sonra Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından tekrar yaptırılmıştır. Camii dikdörtgen planlı olup düz ahşap çatılıdır. Camiinin ana mekanının üç yanı kadınlar mahfili ile çevrilidir. Altıgen mihrabın sağında minber, solunda ise vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Kesme taştan yapılan minaresi ise tek şerefelidir.

Gazi Süleyman Paşa Camisi: Tekirdağ ili Malkara ilçesi, Cami Atik Mahallesi’nde bulunan bu cami Bizanslılar döneminde bir kilise olarak yapılmıştır. Osmanlıların Malkara’yı ele geçirmesinden sonra, 1365 yılında camiye çevrilmiştir. Bunu belirten kitabe batı yönündeki kapısı üzerindedir. Bu kitabeye göre; Yıldırım Beyazıt (1389–1402) zamanında Gazi Süleyman Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür.

Güzelce Hasan Bey Cami(Ulu Cami): Tekirdağ ili Hayrabolu ilçe merkezinde, İlyas Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Sultan II. Beyazıt’ın damadı Güzelce Hasan Bey yaptırmıştır. Cami 1499 yılında ibadete açılmıştır. Güzelce Hasan Bey camisi, bazı kaynaklarda Ulu Cami adıyla geçmektedir. Güzelce Hasan Bey camisi kesme taştan kare planlı olarak yapılmıştır. Caminin önünde dört yuvarlak sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmasından oluşmuş üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin ortasındaki bölüm kubbe, iki yanındaki mekanlar ise tonozla örtülüdür. İbadet mekanının üzeri kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş köşelerdeki birer trompla sağlanmıştır. Mihrap nişi yuvarlak olup, dışarıya taşkın değildir. İbadet mekanı altlı üstlü iki sıra halindeki pencereler ile aydınlatılmıştır. Güzelce Hasan Bey camisinin yanındaki minaresi ise taş kaideli, yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin yanında Güzelce Hasan Bey’in kesme taştan kubbeli türbesi bulunmaktadır. Cami, 2005 yılında restore edilmiştir.

Hacerzade İbrahim Bey Camisi: Tekirdağ ili, Malkara ilçesi 14 Kasım Caddesi üzerinde, Hüseyin Köse İlköğretim Okulu’nun yanında bulunan bu camiyi Hacerzade İbrahim Bey 1406 yılında yaptırmıştır. Caminin mimarı bilinmemektedir. Balkan Savaşları sırasında ve depremlerle de büyük hasara uğramış, sonraki yıllarda restore edilmiştir. Son olarak 1971 tarihinde ibadete açılmıştır. Geçirdiği onarımlar ve değişiklikler nedeniyle orijinalliğini kaybetmiştir. Cami düzgün kesme taştan, kare planlıdır. Cephesi mermer olarak yenilenmiştir. İbadet mekanının üzerini tromplu bir kubbe örtmektedir. Mihrap ve minberi orijinal değildir.

Hasan Efendi Camii: Ahşaptan yapılmış olan Hasan Efendi Camii, Şer’iye Başkatibi Hasan Efendi tarafından 1627 yılında inşa ettirilmiştir. Hasan Efendi’nin naaşı caminin bahçesinde gömlü bulunmaktadır.

mirliva-huseyin-Pasa-tekirdagMirliva Hüseyin Paşa: Tekirdağ’daki en eski camilerden biridir. İncecik bucak merkezinde bulunmaktadır. Antalya Mirlivası Hüseyin Bey tarafından yaptırılmıştır. İbadet mekanının üzeri tromplu ve kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. İç mekanında yuvarlak niş şekilde olan oldukça sade bir mihrap vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü caminin yanındaki taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minareyi restore etmiştir.

Orta Camii: Orta Cami Mahallesi, Hükümet Caddesi’nde yer almaktadır. 1856 yılında Kürkçü Sinan Bey’in yaptırdığı caminin yıkılması üzerine hayırsever vatandaşlar tarafından eski yerine yeniden bir camii yaptırılmıştır. Camii dikdörtgen planlı olup düz ahşap tavanlıdır. Kırma çatı alaturka kiremitle kaplıdır. Yapı malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır. Yapının ilgi çekici ahşap tavanı süslü olup, doğu ve batı duvarlarında akantus yapraklı gömme sütun başlıkları görülmektedir.

Ömer Efendi Camisi: Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi, Kâhya Mahallesi’nde bulunan bu cami, Ömer Efendi isimli bir kişi tarafından 1404–1405 yıllarında yaptırılmıştır. Sonradan harap olan cami 1872 yılında halkın yardımlarıyla yenilenmiştir. Bundan sonraki dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini tamamen yitirmiştir. Bugünkü cami dikdörtgen planlı, kesme taştan yapılmış olup, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Minare son cemaat yerinde olup, kalın yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

Tekirdag_Rustem_Pasa_CamiiRüstem Paşa Camii: 1554 yılında Sadrazam Damat Rüstem Paşa tarafından yapılmıştır. Yapı Mimar Sinan’ın eseridir. Tekirdağ’ın en güzel camilerindendir. Kesme küfeki taşından yapılmıştır. Tek şerefeli minaresi caminin sağındadır. Giriş kapısı ceviz ağacı üzerine fildişi kakmalıdır. Kapı ve pencere kanatları geometrik motiflerle bezenmiştir.1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore edilmiştir. Camiyi yaptıran Rüstem Paşa’nın türbesi İstanbul’da  Şehzade Camii’nin bahçesindedir.

Sadrazam Cedit Ali Paşa Camisi: Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi’nde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelememiştir. Caminin 17.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Sadrazam Cedit Ali Paşa Camisi; kesme taştan, dikdörtgen planlı olup, mimari özelliğini tamamen kaybetmişdir. Ön kısmına iki katlı dışa geniş pencerelerle açılan bir son cemaat yeri eklenmiştir. Yanındaki minaresi kesme taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Sohteoğlu Camii: Tuğlacılar Lisesi karşısında yer alan, üzeri kiremit örtülü bir camidir. 1777 yılında, bugün yapının küçük avlusunda gömülü olan Sohtezade Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Cami, 1949 yılında tamir edilmiştir.

suleymaniye-camii-tekirdagSüleymaniye Cami: Çorlu ilçesindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında yaptırılmıştır. Mimar Acem Ali’nin eseridir. Cami kesme taştan, kare planlı olarak yapılmıştır. Tekirdağ Çorlu Süleymaniye Camisinin önünde dört sütunun yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış, 3 bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin üzeri üç kubbe ile örtülmüştür. Süleymaniye Camisinin kare planlı ibadet mekânının üzeri pandantifli, kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap ve minberinde bezeme yönünden dikkati çeken bir özellik bulunmamaktadır. Yanında taş kaideli yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Minare şerefesinin altı mukarnaslıdır. Süleymaniye Camisinin avlusunda yuvarlak sütunların taşıdığı çatılı şadırvanı bulunmaktadır.

Taşoğlu Cami: Malkara ilçesinde bulunan cami, Hacerzade İbrahim Bey tarafından 1406 yılında yaptırılmıştır. Minaresinin taş işçiliği çok değerlidir.

Turhanoğlu Ömer Bey Cami: Malkara ilçesindedir. Fatih’in ünlü komutanlarından Turhanoğlu Ömer Bey tarafından 1494 yılında yaptırılmıştır.

Yusuf Ağa Cami: Muratlı Caddesi üzerinde olup, 1790 tarihinde Yusuf Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.