iyimi boyle bilgi sitesi

Nükleik Asitler

Nükleik Asitler

Beslenme, solunum, boşaltım ve üreme gibi tüm yaşamsal olayları yöneten ve bunlarla ilgili tüm bilgileri içeren yönetici moleküllere nükleik asitler denir.

Nükleik asitler ilk olarak hücrede çekirdeğin içinde gözlemlenmiştir. Bu nedenle nükleik asit adı verilmiştir.

Nükleik asitler organik yapılı olup yapısında C, H, O, N ve P bulunur.

Nükleik asitler yapılarındaki 5 Carbon’lu şekere göre iki çeşittir. Bunlar:

 1. Deoksiribonükleik asit (DNA)
 2. Ribonükleik asit (RNA)

Deoksiribonükleik asit (DNA)

Yapısında 5 Carbon’lu deoksiriboz şekeri bulunur.

DNAGörevleri

 • Üzerinde genetik bilgiyi taşır.
 • Kalıtsal bilgiyi dölden döle aktarır.
 • Protein sentezini yönetir.
 • Metabolik olayları (beslenme, sonunum, boşaltım vb.) düzenler.
 • Hücrede çekirdekte, mitokondride; bitkilerde ayrıca kloroplastta; prokaryot hücrelerde sitoplazmada bulunur.
 • Yapısında Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin bulunur.

Ribonükleik asit (RNA)

Yapısında 5 Carbon’lu riboz şekeri bulunur.

 • Protein sentezinde görevlidir.
 • Hücrede çekirdekte, ribozomda, sitoplazmada, mitokondride ve bitkilerde is kloroplastta bulunur.
 • Yapısında Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil bulunur.

Nükleik asitler nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur.,

Nükleotitlerin Yapısı

nukleik-asitler

Nükleotitler içerdikleri azotlu organik baza göre isimlendirilir.

Örnek: Adenin Nükleotit, Sitozin Nükleotit

nukletidler

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.