iyimi boyle bilgi sitesi

Katı Basıncını Etkileyen Faktörler

Katı Basıncını Etkileyen Faktörler

Daha önce basınç ve katı basıncı konusunu Basınç adlı yazımızda ele almış ve açıklamıştık. Bu yazımızda da katı basıncına etki eden faktörleri ele alacağız.
Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygularlar. Katıların ağırlıkları nedeniyle birim temas yüzeye uyguladıkları dik kuvvete katı basıncı denir.

Katı basınç formülü aşağıdaki gibidir.

Katı Basıncı

Katı basıncı, temel olarak 2 faktöre bağlıdır.

1. Kuvvet: Katı cisimlerin bulundukları yatay yüzeye uyguladıkları basınç, ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Yani temas yüzey alanı değişmediği sürece, katının ağırlığı artarsa basıncı da doğru orantılı olarak artar.

Katı Basıncı örnek

2. Temas yüzey alanı: Katı cisimlerin bulundukları yatay yüzeye uyguladıkları basınç, yüzey alanları ile ters orantılıdır. Yani katının ağırlığı sabit kalacak şekilde yüzey alanı artarsa basıncı azalır.

Katı Basıncı örneklerbasınç çiviNOT: Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti, kuvvetle aynı doğrultuda aynen iletirler.

Katı Basıncı yüzey

 

 

 

Şekilde uygulanan kuvvet aynen iletilmesine rağmen, çivinin baş ve uç kısımlarının yüzey alanları farklı olduğu için basınçlar da farklı olur.

Bu şekil için S1 > S2 olduğundan P1 < P2 olur.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.