iyimi boyle bilgi sitesi

Isı Enerjisi ve Öz ısı İlişkisi

Isı Enerjisi ve Öz ısı İlişkisi

isi-ozisiIsı Enerjisi ile Maddenin Cinsinin (Öz ısısının) İlişkisi

Isı, bir enerjidir. Isının birimi kalori ve joule’dür.

1 cal = 4,18 joule

Kalori: 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken ısı miktarıdır.

Öz ısı (c): Bir maddenin 1 gramının (birim kütlesinin) sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli ısı miktarıdır. “c” ile gösterilir. Her madde için farklıdır. Bu nedenle maddeler için ayırt edici özelliktir. Ayırt edici özellik olduğu için madde miktarına (kütleye) bağlı değildir.

*** Öz ısısı küçük olan maddeler çabuk ve kolay ısınır ve çabuk bir şekilde de soğur. Öz ısısı büyük olan maddeler ise geç ısınır ve geç soğur.

*** Aynı kütleli farklı cins maddeler, özdeş ısıtıcılarla eşit sürele ısıtıldıklarında; öz ısısı küçük olan maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi daha fazla artacağından sıcaklığı daha fazla artar.

*** Aynı sıcaklıktaki öz ısısı küçük ve büyük olan maddeden, öz ısısı büyük olan çevresine daha fazla ısı enerjisi yayar. (Öz ısı arttıkça, ısı enerjisi de artar. Isı enerjisi ve öz ısı doğru orantılıdır).

*** Maddelerin öz ısılarını karşılaştırabilmek için maddelerin hal değiştirmediğini bilmemiz gerekir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.