iyimi boyle bilgi sitesi

Isı Alış-verişi ile İlgili Sorular ve Çözümleri

Isı Alış-verişi ile İlgili Sorular ve Çözümleri

Bir önceki yazımızda ısı alış-verişi olayını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Isı Alış-verişi ve Sıcaklık Değişimi adlı yazımıza tıklayarak detaylı konu anlatımına ulaşabilirsiniz.

Isı alış-verişini kısaca özetleyelim:

* Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşir.
* Sıcaklığı fazla olan madde ısı verirken, sıcaklığı az olan madde ısı alır.
* Isı alış-verişi son sıcaklıkların eşitleninceye kadar devam eder.

NOT: Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alış-verişi gerçekleşmez.

Bir maddenin ısı alış-verişi aşağıdaki formülden hesaplanır:

Q: Isı
m: Kütle
c: Özısı
Δt (t2-t1): Sıcaklık farkı

Formül Q=m.c.Δt

Isı = kütle x özısı x sıcaklık farkı

1. 100 g kütleli suyun sıcaklığı 10°C’dir. Sıcaklığın 20°C’ye gelebilmesi için kaç kalori ısı verilmesi gerekir.
( csu:4,18 J/g.°C )

Q=m.c.Δt
Q=100 . 4,18 . (20-10)
Q= 4180 J

2. 200 g suyun ilk sıcaklığı 20°C’dir. 20900 Joule ısı verildiğinde suyun son sıcaklığı ne olur? ( csu:4,18 J/g.°C )

Q=m.c.Δt
20900 = 200 . 4,18 . (t2-20)
20900 = 836 .(t2-20)
20900/836 = (t2-20)
25 = t2-20
20+25 = t2
t2 = 45 °C olur.

3. 50°C 100 g su ile, 80°C 100 g su karıştırıldığında karışımın son sıcaklığı ne olur?

Maddelerin cinsi ve kütlesi aynı olduğundan

Son sıcaklık = (t1 + t2)/2 = (50 + 80)/2 = 65°C olur.

4. 50 g kütleli 40°C su ile 100 g kütleli 70 °C suyun karışımının son sıcaklığı ne olur?

Q verilen=Q alınan
m1.csu.(t1-tdenge)= m2.csu(tdenge-t2)
100.(70-tdenge) = 50.(tdenge-40)
7000 – 100tdenge = 50tdenge – 2000
7000 + 2000 = 150tdenge
9000 = 150tdenge
tdenge = 9000/150
tdenge = 60 °C olur.

5. 50g kütleli 10 °C su ile 100g kütleli 50 °C alkolün karışımının son sıcaklığı ne olur? (csu:4,18 calkol:2,54 )

Alkolün sıcaklığı fazla olduğu için alkol suya ısı verecektir.

QVerilen = QAlınan
m1.c1.(t1-tdenge)= m2.c2.(tdenge-t2) formülünden
100.2,54.(50-tdenge) = 50.4,18.(tdenge-10)
12700-254tdenge = 209tdenge – 2090
12700+2090 = 209tdenge+254tdenge
14790 = 463tdenge
tdenge = 31,94 °C olur.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.