iyimi boyle bilgi sitesi

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Yarı Korunumlu Eşleme-Replikasyon)

DNA’nın Kendini Eşlemesi (Yarı Korunumlu Eşleme-Replikasyon)

Hücre belli yaşam evresi geçirip belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünmesi gerekir. Bu bölünme sonucunda oluşan hücrelere DNA aktarımı yapılabilmesi için hücre bölünmeden önce DNA kendini eşler yani miktarını 2 katına çıkarır.

DNA’nın Yarı Korunumlu Eşlenmesi Aşamaları

1. DNA kendini eşlerken önce Guanin ve Citozin arasındaki 3’lü hidrojen bağı ve Adenin ve Timin arasındaki 2’li hidrojen bağı bir enzimle koparılır. Böylece DNA’nın 2 ipliği birbirinden ayrılmış olur.

2. Daha sonra sitoplazmadaki serbest haldeki nükleotitler çekirdeğin içine girer

3. DNA’nın açık kısmındaki nükleotitlerle eşleşir.

4. Bu eşleşme sonucu DNA molekülünün aynısı bir DNA daha oluşmuş olur.

DNA eşlenmesi sırasında oluşabilecek hatalar ve giderilmesi

DNA molekülü kendini eşlerken veya hücre bölünürken nükleotitlerin diziliminde hatalar oluşabilir. Bu hatalar DNA’nın tek zincirindeyse, karşı zincirdeki nükleotit bilindiği için hata hücre tarafından düzeltilebilir.

Örnek:

 

 

 

Oluşan hata DNA’nın her iki zincirindeyse bu hata hücre tarafından giderilemez.

 

 

 

NOT: DNA’da replikasyon sırasında veya UV ışınları, radyasyon, kimyasal etkenler gibi çevresel etkilerle ortaya çıkabilecek hatalar, DNA’nın baz yapısında bir değişim veya yapısında ortaya çıkan bir değişim şeklinde olabilir.

DNA molekülünün yapısında meydana gelen bir değişiklik, DNA’daki gen şifrelerinde de değişikliğe yol açar. Bu da hatalı protein üretilmesine ve çeşitli mutasyonların ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda farklı fenotipler oluşabileceği gibi bazı hastalıklar da oluşabilir.

Örnek:

Van kedisinin bir gözünün mavi bir gözünün yeşil renkte olması,

Altı parmaklılık,

Orak hücreli anemi birer mutasyon örneğidir.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.