iyimi boyle bilgi sitesi

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

mitoz mayoz evrelerMitoz Bölünme

1- Vücut hücrelerinde görülür. (Vücut hücreleri, 2n kromozomlu diploit hücrelerdir.)

2– Tek hücrelilerde çoğalmayı; çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi (rejenerasyonu) ve yıpranan dokuların onarımını sağlar.

3- Mitoz bölünme sonucunda (2n) kromozomlu 1 hücreden, (2n) kromozomlu 2 yeni hücre oluşur.

4- Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı(2n), ana hücrenin kromozom sayısı(2n) kadardır.

5– Oluşan hücrelerin genetik yapısı, ana hücreninkiyle aynıdır.

6- Bütün canlılarda görülür ve hayat boyu devam eder.

7- Tek çekirdek bölünmesi gerçekleşir.

8- Tetrat, sinapsis ve krossing over (parça değişimi) görülmez.

9- Kaltsal çeşitlilik ve tür içi çeşitlilik sağlamaz. Bu nedenle evrime de katkısı yoktur.

mitoz ve myaozMayoz Bölünme

  1. Eşey ana hücrelerinde görülür. (Eşey ana hücreleri, 2n kromozomlu diploit hücrelerdir.)
  2. Eşey hücrelerinin (üreme hücrelerinin) oluşmasını sağlar. (Eşey hücreleri, n kromozomlu haploit hücrelerdir.)
  3. Mayoz bölünme sonucunda (2n) kromozomlu 1 hücreden, (n) kromozomlu 4 yeni hücre oluşur.
  4. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Yani oluşan hücrelerin kromozom sayısı(n), ana hücrenin kromozom sayısı(2n)’nın yarısı kadardır.
  5. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreninkinden farklıdır. Böylece tür içi çeşitlilik (varyasyon) oluşur.
  6. Eşeyli üreyen canlılarda görülür. (İnsanlarda ergenlikten itibaren görülmeye başlar.)
  7. İki kere çekirdek bölünmesi gerçekleşir.
  8. Mayoz 1‘deki Profaz1 evresinde Tetrat, sinapsis ve krossing over (parça değişimi) görülür.
  9. Kaltsal çeşitlilik ve tür içi çeşitlilik sağlar. Bu nedenle evrime de katkısı vardır.
Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.