iyimi boyle bilgi sitesi

Mayoz Bölünmenin Özellikleri

Mayoz Bölünmenin Özellikleri

Mayoz bölünme,

Eşeyli üreyen çok hücreli canlılarda sperm, yumurta, polen adı verilen üreme hücrelerini (eşey hücrelerini) oluşturur.

Çiçeksiz  bitkilerde sporları oluşturur.

Sadece yumurta ana hücreleri ve sperm ana hücreleri gibi eşey ana hücrelerinde görülür.

–  Türe ait kromozom sayısının nesilden nesile değişmeden aktarılmasını sağlar.

Kalıtsal çeşitliliği sağlar.

Tür içi çeşitlilik oluşturur.

Eşeyli üremenin temelini oluşturur ve evrime katkı sağlar.

Mayoz bölünme geçiren bir hücre tekrar mayoz bölünme geçiremez.

Mayoz bölünme 2n kromozomlu diploit hücrelerde görülür. Bunun nedeni homolog kromozom yapısının olması gerekmesidir.

 

Homolog Kromozom: Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından eş, karşılıklı bölgelerinde (lokuslarında) aynı karaktere etki eden genler bulunduran kromozomlardır. Gen dizilişleri genelde farklıdır (Ancak bazı zamanlar aynı da olabilir). Mayoz bölünme sırasında tetrat, sinaps ve crossing-over homolog kromozomlar arasında görülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.