iyimi boyle bilgi sitesi

DNA ile İlgili Sorular ve Cevapları

Eğitim 14 Mayıs 2017
DNA ile İlgili Sorular ve Cevapları

(Önce sorular sonra cevaplar yazılmıştır. Cevaplar ve işlemleri incelemek için sayfanın sonuna gidiniz.)

1. Bir DNA molekülünde toplam 1800 adet nükleotit vardır. Bunun 400 tanesi Adenin olduğuna göre Timin, Guanin ve Sitozin sayısı kaçtır?

2. DNA’nın tek zincirinde 1000 tane nükleotit olan bir DNA molekülünde 300 tane Adenin vardır. Buna göre bu DNA molekülünde toplam zayıf Hidrojen bağı sayısı kaçtır?

3. Tek zincirinde 1250 tane nükleotit olan bir DNA molekülünde Adenin sayısı, Guanin sayısının 4 katı olduğuna göre
a) Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin sayıları kaçtır?
b) Toplam zayıf Hidrojen bağı sayısı kaçtır?

4. Tek zincirinde 2000 adet nükleotit bulunan bir DNA molekülünde
a) Fosfat sayısı kaçtır?
b) 500 tane Timin nükleotit olduğuna göre Adenin, Guanin ve Sitozin sayıları kaçtır?
c) Toplam zayıf Hidrojen bağı sayısı kaçtır?

5. Bir DNA molekülünde 1500 adet Deoksiriboz şekeri olduğuna göre
a) Fosfat sayısı kaçtır?
b) Timin sayısı, Guanin sayısının 4 katı olduğuna göre Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin sayıları kaçtır?
c) Toplam zayıf Hidrojen bağı sayısı kaçtır?

6. Bir DNA molekülünde Guanin sayısı, Adenin sayısının 2 katıdır ve bu DNA molekülündeki zayıf hidrojen bağı sayısı toplam 4000 adettir.
a) Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin sayıları kaçtır?
b) Adenin ile Timin arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?
c) Guanin ile Sitozin arasındaki zayıf hidrojen bağı sayısı kaçtır?
d) Timin/Guanin oranı kaçtır?

Cevaplar

1. Adenin = Timin = 400
400+400=800
1800-800=1000
Guanin = Sitozin = X olsun
2X=1000 ise X = 500 olur.

2. Tek sarmalda 1000 ise çift sarmal 1000×2=2000 nükleotit olur.
Adenin = Timin = 300
300+300=600
2000 – 600=1400
Guanin = Sitozin = X olsun
2X=1400 ise X = 700 olur.

A ile T arasında 300×2=600 H bağı
G ile C arasında 700×3=2100 H bağı
Toplam 2100+600=2700 H bağı olur.

3. Tek zincirde 1250 ise çift zincirde 1250×2=2500 nükleotit olur.
Guanin = Sitozin = X olsun.
Adenin sayısı, Guanin sayısının 4 katı olduğundan Adenin = Timin =4X olur.
A+T+G+C=4X+4X+X+X=10X tane nükleotit olur.
10X=2500 ise X=250 olur.

3.a) A=T=4X=4.250= 1000
G=C=X=250 olur.

3.b) A ile T arasında 1000×2=2000 H bağı
G ile C arasında 250×3=750 H bağı
Toplam 2000+750=2750 H bağı olur.

4. Tek zincirde 2000 ise çift zincirde 2000×2=4000 nükleotit olur.

4.a) 4000 nükleotiti varsa 4000 tane de fosfat olur. Çünkü bir DNA’da;
Toplam Nükleotit Sayısı = Fosfat Sayısı = Deoksiriboz Şekeri Sayısıdır.

4.b) A=T olduğundan A=500 olur.
A+T=500+500=1000
4000 – 1000 = 3000 olur.
G=C=X olsun
G+C=2X ve 2X=3000 ise X=1500 olur.

4.c) A ile T arasında 500×2=1000 H bağı
G ile C arasında 1500×3=4500 H bağı
Toplam 1000+4500=5500 H bağı olur.

5.a) Toplam Nükleotit Sayısı = Fosfat Sayısı = Deoksiriboz Şekeri Sayısı
olduğundan Fosfat sayısı=1500 olur.

5.b) Toplam Nükleotit Sayısı = 1500 olur.
Guanin = Sitozin = X olsun.
Timin sayısı, Guanin sayısının 4 katı olduğundan Adenin = Timin =4X olur.

A+T+G+C=4X+4X+X+X=10X tane nükleotit olur.
10X=1500 ise X=150 olur.
A=T=4X=4.150= 600
G=C=X=150 olur.

5.c) A ile T arasında 600×2=1200 H bağı
G ile C arasında 150×3=450 H bağı
Toplam 1200+450=1550 H bağı olur.

6. G sayısı, A sayısının 2 katı olduğundan
A=T=X olsun
G=C=2X olur.
A ile T arasında X.2=2X tane H bağı
G ile C arasında 2X.3=6X tane H bağı
Toplam 2X+6X=8X tane H bağı olur.

Bu DNA’da 4000 tane toplam H bağı olduğu bilindiğine göre 8X=4000 ve X=500 olur.

6.a) A=T=500 ve G=C=500×2=1000 adet olur

6.b) A ile T arasında X.2=2X=2.500=1000 H bağı

6.c) G ile C arasında 2X.3=6X=6.500=3000 H bağı

6.d) T/G=X/2x=1/2 veya

T/G=50071000=1/2 olur.

Yorumlar

Yazıya 5. yorum yapılmış.

Ece 9 Ekim 2017

1000 nukleotidden oluşan bir dna molekulunde 200 sitozin nukleotidi bulunduguna gore;
-guanin nukleotid sayisi kaçtır
-adenin nukleotid sayisi kaçtır
-şeker sayısı kaçtır

Ece 9 Ekim 2017

Bir dna molekulunde A+G=2000dir buna göre toplam sekrr sayisi kaçtır

Öggge 24 Ocak 2018

A+g= 2000 se
G=1000
s=1000
A=1000
T=1000
Toplam =4000
Şeker ve fostta = 4000
Yani d=4000

Cansu kaya 13 Mayıs 2018

A+b=ab

Gülay gul 29 Kasım 2018

Toplam 6 bin nükleotid içeren bir adenin÷timin 1÷4tur buna göre kaç timin vardır cevap bekliyorum acil şimdiden tesekur ederim