iyimi boyle bilgi sitesi

2. Abdülhamid Han’ın Osmanlı Devletine Hizmetleri

2. Abdülhamid Han’ın Osmanlı Devletine Hizmetleri

Yahudilerin hiç sevmediği 2. Abdülhamid Han, ülkesine hizmet etme cabasında olan çok değerli bir padişahtır. Şansızlığı ise Osmanlı imparatorluğunun en zor yıllarında padişah olmuştur. Din ve Fen diyen Sultan Abdülhamid Han, dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırmış, atlı ve elektrikli tramvaylar kurdurmuştur.

II. Abdülhamid Han’ın İcraatları

1– ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddetmiş, İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturmuştur.
2– Abdülhamit ve Abdülmecid isminde dünyanın ilk torpido atan denizaltılarını Taşkızak tersanesinde yaptırtmıştır.
3– Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi.
4– Ankara Demiryolu hizmete girdi.
5– Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için), Bursa’da İpekböcekçiliği okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, ,onun tarafından kurulmuştur.
6– Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu’na bağlandı.
7– Beyrut Demiryolu hizmete girdi ve Beyrut’ta liman ve rıhtım inşa edildi.
8– Biriktirdiği parasından bir kısmını borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etmiştir.
9– Bursa Demiryolu hizmete girdi.
10– Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı.
11– Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu.
12– Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı.
13– Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptırmış, okuma yazma oranının 5 kat artmasını sağlamıştır. (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı)
14– Çanakkale Savaşı’nda kullanılan topların çoğu Abdulhamit döneminde alınmıştır.
15– Çin’in göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurtmuştur.
16– Çocuk hastanesi (Şişli Etfal [çocuklar] Hastanesi) açtırmıştır.
17– Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami inşa edilmesini sağlamıştır.
18– Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları), Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu gibi askeri okullar açtırmıştır.
19– Donanmaya askeri gemiler almıştır.
20– Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütlemiştir.
21– Dârülmuallimât(Kız Öğretmen Okulu) açıldı.
22– Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırmıştır.
23– Eski Eserler Müzesi açıldı.
24– Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi.
25– Galata Rıhtımı inşa edildi.
26– Gül yetiştiriciliğini teşvik etmiştir, Isparta’daki gül yetiştiriciliği de 2. Abdülhamid Han’ın öncülüğünde başlamıştır,
27– Hama Demiryolu hizmete girdi.
28– Hamidiye Kağıt Fabrikası kuruldu.
29– Hamidiye Suyu hizmete girdi.
30– Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı.
31– Haydarpaşa Limanı ve Rıhtımı inşa edildi.
32– Hendese-i Mülkiye (Yüksek mühendis okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari ilimler akademisi) okullarını yaptırmıştır.
33– Hereke bez fabrikasını kurdurmuştur.
34– Hicaz Demiryolu hizmete girdi. 27 Ağustos’ta İstanbul’dan kalkan tren, 3 gün sonra Medine’ye ulaştı.
35– Hicaz Telgraf hattı kuruldu.
36– Hindistan, Afganistan, Cava, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları göndermiştir.
37– Israrla yerli kumaş giymiş ve herkesi yerli ürünlere teşvik etmiştir.
38– İlk bira fabrikası Bomonti açıldı.
39– İlk defa elektrik altyapısını onun zamanında kuruldu.
40– İlk kez Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi temsil ettirmiştir.
41– İlk otomobili getirmiş ve 5 bin km kara yolunu yaptırmıştır.
42– İlk rakı fabrikası Tokat Umurca açıldı.
43– ilk modern eczanemizi açtırmıştır.
44– İlkokulu zorunlu tutmuş (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtırmış, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçilmesini sağlamıştır.
45– İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdirmiş (bir tanesi bugünkü Fatih S.M.köprüsünün bulunduğu mevkidedir).
46– İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi.
47– İstanbul’da Darülfünun (Üniversite) açmış, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kurdurmuştur,
48– İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektirmiş ve arkeoloji müzeciliğini başlatmıştır.
49– Kadıköy Gazhanesi kuruldu.
50– Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi.
51– Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını insanlara hediye etmiştir.
52– Kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katilini affetmiştir.
53– Kendisine “Allah’ın belası”diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atamış, parasını cebinden ödediği bir yerde kabir yaptırtmıştır.
54– Kiliselere, sinagoglara yardım etmiştir.
55– Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi.
56– Kuduz aşısının bulunmasından sonra ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırmıştır.
57– Kudüs Demiryolu hizmete girdi.
58– Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatmıştır.
59– Lise eğitimi için İdadiler açmıştır (109 tane). (İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi vb.)
60– Maden Fakültesi açıldı.
61– Medine Telgraf Hattı kuruldu.
62– Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Polis Okulu ve Mekteb-i Hukuk okullarını yaptırmıştır.
63– Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv.Tıp Fak.), Ziraat ve Baytar Mektebi okullarını yaptırmıştır.
64– Memurlara sicil tutulmaya başlandı.
65– Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap göndermiştir.
66– Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri almıştır.
67– Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtmiş, ücretsiz kitap dağıttırmış, 6 bin kitabın çevrilmesini sağlamış, 68– Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlamıştır.
69– Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu.
70– Mum Fabrikası kuruldu.
71– Orta okul (Rüşdiye)sayısı 619’a çıkmasını sağlamıştır. Fransızca dersleri müfredatlara konulmasını sağlamıştır.
72– Osmanlı Sigorta Şirketi (Osmanlı Umum Sigorta Şirketi) kuruldu.
73– Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptırmıştır. (32 tane)
74– Paris’te İslam Külliyesi kurdurmuştur.
75– Polisiye romanların ülkemize girişini sağlamıştır. Kendisi de çok kitap okuyan bir padişahdı.
76– Posta ve Telgraf teşkilatını kurdurmuştur. (Sirkeci Büyük Postane binası)
77– Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşa edildi.
78– Sarayda müzik okulu kurdurmuş, çocuklarına piyano dersi aldırmıştır.
79– Sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera sahneletmiştir.
80– Selanik’te Liman ve Rıhtım inşa edildi.
81– Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi.
82– Şam Demiryolu hizmete girdi
83– Şam Tıp Fakültesi açıldı.
84– Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi.
85– Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi.
86– Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi.
87– Telefonun Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize gelmesini sağlamıştır.
88– Terkos Suyu hizmete girdi.
89– Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirmiştir.
90– Toplu sünnet merasimleri düzenleyip her bir çocuğa çeyrek altın göndermiştir, toplu sünnetleri ilk kez gündeme getirmiştir,
91– Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu.
92– Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu.
93– Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı.
94– Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yapılmıştır.
95– Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar vermiştir.
96– Yalova Termal kaplıcalarını kurdurmuş, Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtmış, sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır.
97– Yoksul halkına kendi cebinden kömür dağıtmıştır.
98– Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdurmuştur.
99– Ziraat Bankasını kurmuş, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtırmıştır.
100– Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman okullarını yaptırmıştır.

Yorumlar

Yazıya 1. yorum yapılmış.

muzaffer cngz 4 Kasım 2017

maşallah paşam sen ne güzel bi insanmışsın be seni anlamayanlar utansın Rabbim seni cennetine alsın inşallah böyle bi güzel insana kızıl sultan demek dinsizlere yakışır bi kelam, değerini bilmediler paşam :(