iyimi boyle bilgi sitesi

Mitoz Bölünmenin Özellikleri

Mitoz Bölünmenin Özellikleri

Mitoz bölünme,

Bir hücrelilerde üremeyi ve çoğalmayı sağlar.

Çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi (rejenerasyonu) ve onarımı sağlar.

Çok hücreli bazı canlılarda eşeysiz üremeye neden olur.

Ana hücrenin aynısı iki yavru hücre oluşur. Bu iki hücre kalıtsal olarak tamamen aynı yapıdır.

Kalıtsal çeşitlilik olmaz.

Kromozom sayısı sabit kalır.

Oluşan hücrelerin kromozom sayıları ve organel çeşitleri aynıdır. Fakat sitoplazma miktarı ve organel sayıları (hücre büyüklüğü) farklı olabilir.

Zigot oluşumu ile başlar ve ölünceye kadar devam eder.

Çizgili kas hücreleri, olgun alyuvar hücreleri, sinir hücreleri bölünme yeteneğini kaybeder.

 

 

 

 

 

*** Mitoz bölünme sonucu oluşan hücre sayısını bulmak için 2 üzeri n formülü kullanılır.

Örnek: 46 kromozomlu bir hücre art arda 5 mitoz bölünme geçiriyor. Bu hücrenin bölünmesi sonucu kaç hücre oluşur?

 

 

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.