iyimi boyle bilgi sitesi

Maddenin Yapısı ve Özellikleri ile İlgili Sorular

Eğitim 1 Ocak 2017
Maddenin Yapısı ve Özellikleri ile İlgili Sorular

1. Soru:

Özellikler:

A Maddesi: Aynı cins atomlardan ve aynı cins moleküllerden oluşmuştur.

B Maddesi: Farklı cins atomlardan ve farklı cins moleküllerden oluşmuştur.

C Maddesi: Farklı cins atomlardan ve aynı cins moleküllerden oluşmuştur.

Madde Türü:

K: Karışım,

L: Bileşik,

M: Element

Yukarıda A, B, C maddelerinin özellikleri belirtilmiştir. Bu özellikler ile A, B ve C maddelerinin türü nasıl eşleştirilmelidir?

a) A Maddesi:M, B Maddesi:L, C Maddesi:K

b) A Maddesi:L, B Maddesi:K, C Maddesi:M

c) A Maddesi: M, B Maddesi:K, C Maddesi:L

d) A Maddesi:K, B Maddesi:M, C Maddesi:L

2. Soru:

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a) 2 ve 3        b) 1 ve 2      c) 1 ve 3      d) 1, 2 ve 3

3. Soru:

Periyodik cetvelde belirtilen X, Y, Z ve T elementleri için hangisi yanlıştır?

a) Atom çapı en küçük element Y’dir.

b) Z elementinin iyonlaşma enerjisi T’den büyüktür.

c) X ve T elementi kendi aralarında bileşik oluşturamaz.

d) Z ve T elementlerinin her ikisinin de kararlı halleri 10 elektrona sahiptir.

4. Soru:

K (+2) ve L (-3) iyonlarının elektron sayıları birbirine eşittir. K elementinin çekirdek yükünün 20 olduğu bilindiğine göre L elementinin periyodik cetveldeki yeri nedir?

a) 3. periyot 3A grubu

b) 3. periyot 5A grubu

c) 3. periyot 2A grubu

d) 2. periyot 5A grubu

5. Soru:

1. Metal – metal atomları aralarında bileşik oluşturamazlar; alaşım adı verilen homojen karışımı oluşturabilirler. (Doğru/Yanlış)

2. 1A Grubu elementlerinin tamamı ısı ve elektriği iletirler. (Doğru/Yanlış)

3. Ametal atomları oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. (Doğru/Yanlış)

Arda yukarıda verilen bilgilerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek ilerliyor. Buna göre Arda hangi seçeneği seçmiştir?

a) 1-Doğru, 2-Doğru, 3-Doğru

b) 1- Doğru, 2- Yanlış, 3- Doğru

c) 1- Yanlış, 2- Doğru, 3- Doğru

d) 1- Yanlış, 2- Yanlış, 3- Doğru

6. Soru:

Yukarıda verilen tepkimelere göre A ve B bileşiklerinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Soru:

Şekilde verilen 1, 2 ve 3 numaralı kaplardan;

1. kaba kırmızı turnusol kağıt daldırıldığında çözelti renginin maviye döndüğü gözleniyor.

2. kaba mavi turnusol kağıt daldırıldığında çözelti renginde hiçbir değişiklik gözlenmiyor.

3. kaba mavi turnusol kağıt daldırıldığında çözelti renginin kırmızıya döndüğü gözleniyor.

Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı kaplardaki çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 1. Kap: Çamaşır suyu, 2. Kap: Amonyak, 3. Kap: Limon suyu

b) 1. Kap: Sirke suyu, 2. Kap: Tuzlu su, 3. Kap: Sabunlu su

c) 1. Kap: Amonyak, 2. Kap: Domates suyu, 3. Kap: Kola

d) 1. Kap: Yoğurt suyu, 2. Kap: Tuzlu su, 3. Kap: Deterjanlı su

Soruların Cevabı

1- Cevap: C,    2- Cevap: A,   3- Cevap: C,   4- Cevap: B,   5- Cevap: B,   6- Cevap: D,   7- Cevap: A

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.